Mozart Produkcja–problemy z instalacja nowej wersji

Problem Zauważyliśmy, że u części Użytkowników podczas instalacji nowej wersji Mozart Produkcja nie usuwają się stare wersje bibliotek dll dla devexpress https://app.assembla.com/spaces/morlab-projekty/tickets/1591–gfn—b%C5%82%C4%85d-raportowania-po-aktualizacji-do-v-1-64-sp1-h1/details DevExpress.Utils.v12.1Wersja zestawu: 12.1.8.0Wersja Win32: 12.1.8.0CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.Utils.v12.1.DLL Rozwiązanie rozwiązania są dwa albo ręcznie usunąć pliki kończące się na v12.1.DLL, albo zrobić całkowicie świeża instalacje ( należy pamiętać o StrcutureMpa.config i Extramenu.xml aby zachować i

Mozart Produkcja–błąd ‘DevExpress.Xpo.Session Mozart.Baza.Core.FabrykaSesjiXpo.PobierzNowaSesje()’

Problem Jeżeli w trakcie próby użycia funkcji w programu pojawi się poniższy błąd, to oznacza, ze konieczna jest instalacja nowej wersji rozszerzenia. Przyczyną tego problemu jest aktualizacja bibliotek DevExpress, której efektem jest konieczność aktualizacji wszystkich pluginów.   Komunikat Błędu Mozart, 1.11.138.127: System.MissingMethodException: Nie odnaleziono metody: ‘DevExpress.Xpo.Session Mozart.Baza.Core.FabrykaSesjiXpo.PobierzNowaSesje()’.    w Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportPolDodatkowych.PluginEntry.run()    w Mozart.MainForm.extraFunkcje_Click(Object sender, ItemClickEventArgs e) w

Mozart Produkcja Zmiany Deploy WWW

Deploy NewWebDeploy 2020-11-14 http://loclahost/Views/Koszty/ZarobkiPracownikaView.aspx Na ekranie /Koszty/ZarobkiPracownikaView.aspx dodano przycisk Wyloguj, który wylogowuje Użytkownika na ekran Logowania: Pozwala to na sprawdzenie czasów pracy i szacunkowego wynagrodzenia dla kolejnego Użytkownika. http://localhost/Views/Celmar/RaportowanieOperacjiZCzasamiIlosciamiNewView.aspx Na ekranie Celmar/RaportowanieOperacjiZCzasamiIlosciamiNewView.aspx zmieniono układ poszczególnych przycisków i kolumn:

Podstawowe funkcjonalności interfejsu – co warto wiedzieć o interfejsie Mozart Produkcja

1. Wstęp Dokument ten jest zbiorem informacji na temat pewnych (nie zawsze znanych) funkcjonalności interfejsu aplikacji Mozart Produkcja, czyli o: – filtrowaniu – grupowaniu – możliwości modyfikacji widoku tabel Informacje te znajdują się w dokumentacji głównej oraz w innych materiałach związanych z Mozart-em, dokument ten służyć ma jako szybkie przypomnienie tych informacji. 2. Filtrowanie Mozart

Import / eksport technologii z arkusza kalkulacyjnego

[Pytanie] Potrzebuję zaimportować z pliku stawkę akordową. Próbowałem za pomocą “Import/eksport XLSX”, ale nie mogę znaleźć, która kolumna w pliku “kartoteka.xlsx” odpowiada za tą wartość.Z tego co widzę, to chyba żadna. Proszę o pomoc w tej sprawie. [Odpowiedź] Kolumny S i T, w pliku kartoteka. Kolumna S typ stawki powinna mieć wartość Akordowa, Kolumna T

[Błąd]–problem z uruchomieniem

[Problem] Podczas próby uruchomienia programu pojawia się poniższy komunikat błędu. [Rozwiązanie] Jeżeli podczas pracy z programem Mozart Produkcja w wersji dla Navireo (lub Subiekt GT, Nexo) pojawia się poniższy komunikat błędu to należy pobrać aktualna wersję programu. [Komunikat błędu] Mozart, 1.11.138.127: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint “FK_PozycjeDokumentow_Towar”. The conflict occurred

Analiza potrzeb–2020-11-04

Firma aktualnie chce skupić się na możliwości bardzo prostego zaplanowania produkcji, bez szczegółowego raportowania pracy na danego pracownika. Praktycznie wystarczy rozchód materiałów oraz ewentualnie czas pracy maszyny. Wrzucenie zleceń na obecnie 2, a niedługo 3 maszyny CNC. Obsługą planowania zajmuje się właściciel, który jednocześnie chciałby mieć możliwość bilansowania potrzeb materiałowych, które obecnie prowadzone są w

Utrzymanie ruchu–początek modułu

Moduł utrzymania ruchu jest dostępny pod innym adresem niż pozostałe moduły WWW programu Mozart Produkcja. Moduł pozwala na dopisywanie planowanych zdarzeń dotyczących poszczególnych maszyn. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaplanować remonty i prace serwisowe. Moduł pozwala także na gromadzenie informacji o wszelkich, także niezaplanowanych zdarzeniach. Przez zdarzenia rozumiemy zaplanowane prace serwisowe, remonty, a także nieprzewidziane

Tryb wiązania danych

Projektant raportów używa jednego z następujących trybów do dostarczania dynamicznej zawartości do raportów: powiązania wyrażeń lub standardowe powiązania danych. Expression Bindings Powiązania wyrażeń (Expression Bindings) umożliwiają używanie złożonych wyrażeń, które zawierają co najmniej dwa (lub więcej) pola oraz różne funkcje. Wyrażenia umożliwiają także obliczanie złożonych podsumowań bez skryptów i warunkowego kształtowania danych bez konieczności używania

Mozart–wybrany opis możliwości

Poniżej zawarty jest częściowy wykaz Możliwości programu. Mozart to: Program do produkcji program  do kontroli produkcji program do planowania produkcji excel program dla małej firmy produkcyjnej program do zleceń produkcyjnych program produkcyjny program magazynowo-produkcyjny kontrola produkcji program program do zarządzania produkcją Subiekt w firmie produkcyjnej 1. Schemat technologiczny, wykaz operacji. Wykaz operacji dostępny jest w