Instrukcja Amadeusz–edytor wydruków do Mozart Produkcja

Amadeusz to narzędzie do edycji wydruków wykorzystywanych w Mozart Produkcja, zarówno, dla Interfejsu WWW jak i dla desktopowej wersji. Amadeusz jest dostępny w wersjach dla enova, Subiekt GT, Subiekt nexo Pro i enova. Proszę rozpakować pliki i skopiować do katalogu z Mozart Produkcja. Amadeusza uruchamiamy z katalogu z Mozartem. Zawiera : · Amadeusz – narzędzie

Mozart WWW – instrukcja konfiguracji IIS

Instalacja modułu · Otwieramy IIS (Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS)) · Musimy utworzyć nową stronę dla Mozart Jest tu kilka istotnych informacji : o Nazwa aplikacji – nadajemy jakąś czytelną o Ścieżka do aplikacji – gdzie rozpakowaliśmy moduł. Proponujemy taka strukturę : § Wydzielony katalog na aplikacje § Aplikacja – tu przechowujemy aktualna wersje aplikacji

Mozart Produkcja–błąd uruchomienia programu

Jeżeli po aktualizacji Subiekt GT i Mozart Produkcja pojawia nam się komunikat błędu o następującej treści: Mozart, 1.11.138.127: System.InvalidCastException: Nie można rzutować obiektu modelu COM typu ‘System.__ComObject’ na typ interfejsu ‘InsERT.Subiekt’. Ta operacja nie powiodła się, ponieważ wywołanie metody QueryInterface dla składnika modelu COM w celu uzyskania interfejsu o identyfikatorze IID ‘{1AC1D192-883C-4B55-9EF3-19DE0DE3FC68}’ nie powiodło się

Mozart Projekty–dodatkowa funkcja

P uruchomieniu funkcji Projekty pojawi się ekran Harmonogram prac (Rys. Harmonogram prac): Rys. 2 Harmonogram prac na którym w lewej części widzimy kalendarz z zapisanymi w systemie: · Projektami – realizowane, całościowe zamówienia Klienta, · Dostawami – zaplanowanymi produkcjami poszczególnych partii pod zamówienia Klienta, · Wysyłkami – zaplanowanymi wysyłkami poszczególnych partii pod zamówienia Klienta. Zaznaczając

Mozart Produkcja–błąd paneli WWW

Jeżeli podczas konfiguracji części interfejsu Mozart Produkcja dostępnego przez WWW dla Subiekt Nexo pojawi nam się poniższy komunikat to oznacza, że w katalogu bin znajduje się niepotrzebny plik: Mozart.DbMagazyn.dll wystarczy go usunąć katalogu WebDeploy/bin. Błąd serwera w aplikacji ‘/’. Nie można załadować pliku lub zestawu ‘Mozart.Nexo.Magazyn’ lub jednej z jego zależności. Próbowano załadować program w

Mozart Produkcja–błąd paneli WWW

Jeżeli podczas konfiguracji części interfejsu dostępnego przez WWW pojawi nam się poniższy komunikat to oznacza, że nie przekopiowaliśmy biblioteki Mozart.Nexo.DbMagazyn.MagazynLoader z katalogu z Mozartem do katalogu bin znajdującego się w katalogu z WebDeploy –em. Błąd serwera w aplikacji ‘/’. Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Opis: Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web

Ekran tworzenia struktury opartej o operacje

Dokument ten zawiera opis tworzenia struktury produktu w oparciu o operacje. Aby utworzyć strukturę w oparciu o operację należy na ekranie Poprawianie danych składnika (Rys. 1 Ekran Poprawianie danych składnika) : Rysunek 1 Ekran Poprawianie danych składnika. Nacisnąć przycisk Struktura oper. Pojawi się okno wyboru wariantu (Rys.2 Okno wyboru Wariantu produkcyjnego.): Rysunek 2 Okno wyboru