Raport dodatkowy postęp prac

Poniżej znajduje się opis jednego z dodatkowych rozwiązań zaimplementowanych w Mozart Produkcja. Jest to dodatkowy raport analityczny, który pozwala śledzić postęp prac nad zleceniem produkcyjnym. Dane przedstawiane są w formie taleli, w której widzimy początek i koniec założonych etapów.

Są dwie wersje windows-owa i webowa ( windows-owa ma więcej szczegółów )

clip_image001

clip_image003

clip_image005

Uwagi :

· W wersji webowej jest tylko najwyższy poziom – planu

· Żeby liczyła się ilość wykonanych elementów( dla planów i zleceń ) – to trzeba w konfiguracji dodać wpis

<appSettings>

<add key=“kodKonczacejOperacji” value=“kodOperacji”/>

</appSettings>

Jest to kod operacji którą robimy na zakończenie towrzenia produktu.

Opis kolumn dla planu ( dla pozostałych poziomów analogicznie )

clip_image007

· Nr planu – numer

· Opis planu – opis

· Data utworzenia – data utworzenia planu

· Zsynchronizowane – czy jest zsynchronizowane

· Data Synchronizacji – kiedy nastąpiła syncrhonizacja

· Nieprzetworzone raporty – zawiera nieprzetworzone raporty

· Zakonczony – status planu

· Data wysłania na szwalnię – kiedy zostało przesłane na szwalnie

· Data rozpoczęcia prac – data otwarcia pierwszej operacji

· Data zakończenia ostatniej operacji – data zakończenia prac nad ostatnia operacja

· Ilosc operacji planowanych – suma wszystkich ilości planowanych na wszystkich zleceniach w ramach danego planu

· Ilosc operacji wykonanych – suma wszystkich ilości wykonanych na wszystkich zleceniach w ramach danego planu

· Postep – ilość wykonanych do ilości planowanych * 100

· Ilosc elementów wykonanych – ilość zaraportowanych operacji koncowych

Rozwiązanie dodatkowe dostępne dla rozwiązanie firmy Insert i Soneta:

Produkcja dla enova

Produkcja dla Subiekt GT

Produkcja dla Nexo

Produkcja dla Navireo

Scroll to Top