Czym jest Mozart?

Mozart wspiera zarządzanie produkcją w ścisłej współpracy z wybranym Systemem Magazynowym opierając się na ideach: MRP / MRPII / ERP / MES / SCM.

Opierając się na tych ideach program pomaga w gospodarowaniu zasobami:

 • materiałowymi,
 • ludzkimi,
 • maszynowymi.

Aplikacja wspiera optymalne zarządzanie zapasami i możliwościami produkcyjnymi poprzez:

 • przyjazny, graficzny interfejs,
 • prostą instalację i przygotowanie aplikacji do pracy,
 • integrację z enova i SubiektGT,
 • planowanie produkcji,
 • pracę w sieci i/lub na pojedynczym stanowisku,
 • bilansowanie,
 • karty montażowe (dokumenty warsztatowe),
 • obsługę wielu magazynów (np. wyrobów gotowych, braków, półproduktów),
 • szybkie raportowanie z użyciem czytników kodów kreskowych,
 • struktura produktu:
  • receptury,
  • modyfikowanie i kopiowanie istniejących receptur,
  • budowa struktury przy tworzeniu zamówienia,
  • import z systemów CAD,
 • koszty produkcji (do wyboru):
  • planowane,
  • rzeczywiste,
 • z uwzględnieniem:
  • pracowników,
  • maszyn,
  • operacji,
 • harmonogramowanie pracy:
  • ręczne,
  • zautomatyzowane,
 • raportowanie produkcji.

To tylko niektóre z funkcjonalności Mozarta.


 
Poniżej przedstawiono przykładowy obieg informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym, będący przedmiotem takiego wsparcia:

1. Zamówienie od klienta jest wpisywane do Systemu Magazynowego (nie jest to wymagane).

2. W tym momencie następuje ustalenie, czy zamawiany produkt ma już zdefiniowana informacje technologiczna (struktura materiałowa, miejsce wykonania, koszty pracy itp.). Jeżeli tak, to przechodzimy do punktu 4.

3. Definiujemy dane technologiczne dla produktu:

 • Strukturę materiałową: możliwe są warianty.
 • Czasy i miejsce (maszyna/stanowisko) wykonania.
 • Ekonomicznie uzasadniona wielkość zamówienia.
 • Przewidywany procent braków (np. z badań statystycznych).
 • Techniczny koszt wytworzenia.
 • Koszty pracy.
 • Operacje.

ekranStrukturaSkladnika

 • możliwość szybkiego stworzenia struktury “nowego” produktu
 • proste tworzenie nowych wariantów produktu
 • definiowanie odpadu
 • import z CAD

4. Na podstawie zamówienia (jako zlecenia produkcyjne można wpisać np. miesięczny plan produkcyjny) generowane są zlecenia produkcyjne – umieszczane są w głównej tabeli zleceń. Tabela ta pozwala obserwować postęp wykonania zleceń. Bardzo bogata funkcjonalność tej tabeli pozwala oglądać zlecenia w różnej perspektywie, a dzięki swojej unikatowej budowie pozwala łatwo zidentyfikować ewentualne zagrożenia dla planowej realizacji zlecenia.

5. Podczas wypisywania zlecenia istnieje możliwość sprawdzenia, na kiedy zlecenie może zostać wykonane i zapisanie go dopiero wtedy, gdy uzyskamy akceptacje klienta na taki termin.

6. Od tego momentu mamy pełny wgląd w sytuację na produkcji tzn.: które maszyny są zajęte (będą), stopień wykonania zlecenia, braki magazynowe itp.

ekranZlecenia

– przejrzysty i dający się łatwo modyfikować interfejs (kolumny tabeli zleceń są definiowane wg potrzeb użytkowników),
– tabela pozwala obserwować postęp wykonania zleceń i pokazuje potencjalne zagrożenia.

7. Moduł harmonogramowania wspiera planowanie poszczególnych operacji oraz informuje o ewentualnych przeciążeniach stanowisk.

harmonogram

– automatyczne przydzielenie(optymalizacja!) zleceń do maszyn,
– umożliwia ręczną modyfikacje i pokazuje na diagramie Ganta zajętość maszyn,

8. Program wspiera dział zaopatrzenia tworząc rezerwacje i podając braki dla uruchamianych zleceń – podaje również informacje, jakie surowce (brakujące) należy zakupić w celu realizacji zlecenia.

ekranBilansowanie

ekranZaopatrzenie

9. Zlecenia są przydzielane do wykonania pracownikom – jednocześnie zdejmowane z magazynu (RW) są potrzebne do wykonania składniki.

10. Możliwe jest również generowanie zleceń “magazynowych” – np. zapas często używanych półproduktów generowany wg stanów minimalnych i / lub ekonomicznie uzasadnionej wielkości produkcji.

11. Raporty – tę funkcję ułatwia użycie kodów paskowych wspieranych przez Mozarta – o wykonaniu zleceń:

– rejestrowanie wykonanych pół/produktów i braków,
– rejestrowanie wykonanych operacji (ilość, czas) – te informacje mogą być przenoszone do płac,
– generowane przyjęcia pół/produktów na magazyn (PW) : program wylicza właściwy koszt takiego elementu.

12. Program posiada wsparcie dla wysyłki (generuje WZ) i dla Kart Limitowych.

13. Możliwe jest stwierdzenie jakie prace wykonywali poszczególni pracownicy, jak również ustalenie, przez kogo był wykonywany wybrany asortyment.

14. W systemie magazynowym są generowane faktury na wyprodukowane produkty – może być w oparciu o dokumenty ZK lub WZ.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że system jest tworzony przez doświadczony zespół (w zagadnieniach wspierania produkcji) w nowoczesnej technologii (.NET, MS SQL).


 
WYMAGANIA:
 • System operacyjny( z ostatnimi Service Packami ): Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, albo nowsze
 • baza danych( z ostatnimi Service Packami ): MS SQL 2008 lub nowszy
 • komputer-klient : od 512 MB RAM, procesor od 1GHz,
 • współpracuje z: Subiekt GT (www.insert.com.pl), Navireo(http://www.navireo.pl/), lub enova: Handel (www.enova.pl)

 
KONTAKT:

MORLAB Marcin Moroz, ul.Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
biuro@mozart2.pl
tel.793 731 975

Scroll to Top