Jak prowadzić szkolenia dla IT, z wdrażania systemów MRP

Jak prowadzić szkolenia dla IT, z wdrażania systemów MRP Prowadzenie szkolenia z zakresu wdrażania systemów MRP (Material Requirements Planning) dla działu IT wymaga nie tylko zrozumienia systemów MRP, ale również umiejętności skutecznego nauczania technicznych konceptów. Oto kilka kroków, które mogą Ci pomóc: 1. Zrozumieć system MRP: Pierwszym krokiem jest zrozumienie systemu MRP, którego szkolenie będziesz

Mozart Produkcja–zestawienia

Zestawienia Na stronie głównej Mozarta jest panel Zestawienia, kolejno możemy korzystać z różnych jego opcji. 1. Zlecenia Pracowników To zestawienie wyświetla nam dane dotyczące, listy pracowników wraz ze zleceniami, za które są oni odpowiedzialni. Wystarczy w prawym rogu wybrać zakres dat i pobrać dane. Na tym ekranie pojawią się szczegółowe informacje dotyczące konkretnych zleceń i

Mozart Produkcja–funkcje systemu wspomagającego zarządzanie produkcją

System wspomagający zarządzanie produkcją Mozart Produkcja ma wiele funkcji, które pomagają skoordynować i optymalizować procesy produkcyjne. Oto niektóre z ważnych funkcji, które taki system może posiadać: 1. Planowanie produkcji: System pozwala na tworzenie planów produkcji, uwzględniających dostępność zasobów, harmonogramy, zamówienia klientów i inne czynniki. Powinien także umożliwiać zarządzanie priorytetami i harmonogramami produkcji. 2. Prognozowanie popytu:

BPMN – Rozdział I

BPMN – Rozdział I Wprowadzenie do pojęć procesu biznesowego i modelu procesu biznesowego. BPMN to Business Process Model and Notation, jest to standard, którego podstawowym celem jest dostarczanie notacji do opisywania procesów biznesowych, w sposób czytelny i zrozumiały dla wszystkich. Modelowanie procesów w celu estymacji pracochłonności i ich automatyzacji. Proces biznesowy to sekwencja uporządkowanych czynności,

Tworzenie zleceń i struktur (2023-05-08)

Tworzenie zleceń i struktur 1. W celu stworzenia struktury konkretnego Wyrobu gotowego, należy wejść na ekran składników, następnie wybrać produkt, poprzez klikniecie podwójnie myszka lub korzystając z dolnego lewego przycisku Popraw. Na ekranie składników mamy w standardzie kolumnę z opisem Typu składnika tj., czy to Materiał czy Produkt – technologię tworzymy do składnika oznaczonego jako

Produkcja – to co można zmierzyć, tym można zarządzać

Produkcja – to co można zmierzyć, tym można zarządzać To stwierdzenie jest często stosowane w kontekście zarządzania produkcją, aby podkreślić wagę pomiarów w procesie zarządzania. W rzeczywistości, pomiar jest niezbędnym narzędziem do oceny skuteczności procesów produkcyjnych i wykrywania wszelkich nieprawidłowości w systemie. Dzięki pomiarom możliwe jest monitorowanie wydajności i efektywności produkcji oraz określanie, czy osiągane

Cykliczna prognoza i Wykonanie symulacji dla wybranego produktu

Cykliczna prognoza 1. Plugin Cyklicznej prognozy podłączamy przez Extra menu. Możemy korzystać z niego na dwa sposoby: wykonując prognozę dla kilku towarów i dla wszystkich (przy 2 opcji przeliczanie jeśli posiadamy rozbudowaną bazę surowców, może potrwać dosyć długo). Po uruchomieniu pluginu pojawia się okienko. 2. Po zatwierdzeniu pojawi się lista produktów – możemy wybrać pojedynczy,

Czy WMS jest potrzebny mojej produkcji?

Czy WMS jest potrzebny mojej produkcji? System zarządzania magazynem niesie ze sobą wiele korzyści. WMS system, czyli system zarządzania magazynem, to oprogramowanie, które pomaga firmom zarządzać i kontrolować codzienne operacje magazynowe, od momentu wprowadzenia towarów i materiałów do centrum dystrybucji lub realizacji do momentu ich opuszczenia. Systemy oprogramowania WMS są kluczowym elementem zarządzania łańcuchem dostaw

Mozart Produkcja dla Subiekt nexo–zmiany w ładowaniu bibliotek

Nastąpiły 3 zmiany dotyczące ładowanie bibliotek w Mozart dla NEXO: 1. Dotyczy bibliotek NEXO – wcześniej znajdowały się one nieuporządkowane wraz z plikami Mozarta; obecnie trafiają one do specjalnego folderu magazynBiblioteki 2. Występuje nowy plik konfiguracyjny. Wcześniej był to tylko nexoMozart.config; obecnie po załadowaniu bibliotek tworzy się drugi plik nexoMozart.jason 3. Zmiana w oknie modułu