Składniki–menu podręczne

Mozart Produkcja ekran Składniki – menu podręczne, nagranie na YouTube: https://youtu.be/ba0OL3OzQp8 Informacja o indeksie. 1. Na ekranie “Składniki”, w menu podręcznym, jest opcja “Informacja o indeksie”2. Po wybraniu – dla zaznaczonej pozycji, może być to zarówno produkt, jak i materiał – powyższej opcji, pojawia się ekran, jak poniżej: 3. Na panelu, po prawej stronie tabeli, …

Składniki–menu podręczne Read More »

Zaraportowanie godzin pracy na podstawie kart pracy

Mozart Produkcja Zaraportowanie godzin pracy (jedna z możliwych opcji) na podstawie kart pracy, nagranie dostępne pod linkiem: https://youtu.be/Q2_WO5f3Ozc 1. W celu zaraportowania godzin pracy danego pracownika z poziomu zlecenia, należy na ekranie zleceń, przy punktach monitorowania, wybrać prawym przyciskiem myszy „przydziel: tylko wskazane podzlecenie” 2. Pojawia się okienko realizacji zlecenia, wybieramy KOD PRACOWNIKA i zaznaczamy …

Zaraportowanie godzin pracy na podstawie kart pracy Read More »

Zmiana punktu monitorowania na otwartym zleceniu

Zmiana punktu monitorowania na otwartym zleceniu, nagranie można zobaczyć pod adresem: https://youtu.be/wQSKF9tUDYc 1. W aktualizacjach Mozarta od 24.11.23, pojawiła się możliwość zmiany Punktu Monitorowania (wydziału), na otwartym zleceniu produkcyjnym, przed wykonaniem bilansowania właściwego i tylko dla półproduktów. 2. By skorzystać z takiej możliwości należy, na ekranie składników, na wysokości wybranego zlecenia, w menu podręcznym wybrać …

Zmiana punktu monitorowania na otwartym zleceniu Read More »

Integracja MRP i MES – Przyszłość Zarządzania Produkcją w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach

Integracja MRP i MES – Przyszłość Zarządzania Produkcją w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach Wstęp: W dynamicznie zmieniającym się świecie produkcji, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stają przed wyzwaniem dostosowania się do rosnących wymagań rynkowych. Kluczowym elementem, który umożliwia efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi, jest zaawansowane oprogramowanie, łączące w sobie funkcje Planowania Zasobów Materiałowych (MRP) i Wykonawczego …

Integracja MRP i MES – Przyszłość Zarządzania Produkcją w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach Read More »

Insert nexo 48

Jak podaje firma Insert: wkrótce ukaże się wersja 48 InsERT nexo. Zachęcamy do udziału w webinarium, podczas którego zaprezentujemy m.in następujące nowości: Ogólne · moduł komunikacji z serwisami zewnętrznymi (dla podmiotów zdearchiwizowanych). Subiekt · obsługa Funduszu Ochrony Rolnictwa, · uwidocznienie pól własnych asortymentu na pozycjach dokumentu oraz pól własnych ZK/ZD w widokach Asortyment zamówiony, · …

Insert nexo 48 Read More »

Mozart Produkcja–typy operacji

TYPY OPERACJI nagranie na YouTube: https://youtu.be/imO0UED5RoM 1. W celu ustawienia typu operacji, wchodzimy z głównego MENU w SŁOWNIKI. 2. Poprzez DODAJ, wpisujemy typ, którego potrzebujemy. Po wybraniu ZAPISZ pozycja ta pojawi się na liście. 3. Następnie dodajemy nowa operację, SŁOWNIKI – OPERACJE. 4. Po wybraniu DODAJ, pojawia się okienko, w którym opisujemy dodawana przez siebie …

Mozart Produkcja–typy operacji Read More »

Mozart Produkcja–ekran składników

Ekran Składników nagranie na YouTube: https://youtu.be/SDsWBYPEQIk 1. Na Ekranie Składników odnajdziemy listę wszystkich surowców/produktów/zestawów, które aplikacja Mozart importowała z systemu magazynowego oraz każdą pozycję, którą utworzymy samodzielnie poprzez polecenie „Dodaj towar”, które znajduje się w dolnym lewym rogu ekranu. Lista produktów (P) i materiałów (M) – w standardowej wersji, wyświetlana jest w tabelce z kolumnami …

Mozart Produkcja–ekran składników Read More »

Mozart Produkcja Rozchód składników

Mozart Produkcja Rozchód składników nagranie na YouTube: https://youtu.be/uef7zbK8QGI 1. W aktualizacjach Mozarta od 17.11.2023, dostępnych na stronie https://produkcjaprogramy.pl/pliki-do-pobrania/, dodano możliwość ręcznej modyfikacji składników w strukturze produktu, z poziomu zlecenia. 2. Wybieramy zlecenie i menu podręcznym polecenie „info o zleceniu”, następnie zakładkę „składniki”. 3. Z tego miejsca, możemy: – dodać materiał, – usunąć materiał, – zamienić …

Mozart Produkcja Rozchód składników Read More »

Mozart Produkcja – ekran Składniki

Składniki Ekran składniki nagranie na YouTube: https://youtu.be/wwNU-L5gbi8 Lista składników pokazuje informację z systemu magazynowego (SM). W Mozarcie również możemy dodawać nowe pozycje. SM i aplikacja to programy zintegrowane, w wyniku tego dodawane pozycje aktualizują się w systemach. Rys. Lista składników. Składniki opisane są następującymi cechami: Kod, Nazwa, jm (jednostka miary), Typ (rozróżniamy dwa typy M …

Mozart Produkcja – ekran Składniki Read More »

Czasowa aktywność wariantów

Mozart Produkcja funkcja Czasowa aktywność wariantów na YouTube: https://youtu.be/YKvp43swphI Funkcja ta pozwala ustawić zakres dat, w którym technologia (struktura/BOM/receptura) będzie aktywna. Dzięki temu możemy ustawić, że obecna rezwizja będzie używana do końca miesiąca, czy kwartału, a po tym terminie będziemy korzystać z nowej. 1. W celu uzyskania możliwości włączenia czasowej aktywności wariantów, należy zainstalować plugin …

Czasowa aktywność wariantów Read More »

Scroll to Top