11/2023

Spłaszczenie struktur Konfiguracja: Należy załączyć plugin przez extra menu Działanie: 1. Odpalamy nowy plugin z zakładki Własne i pojawia się okno, gdzie możemy nazwać nasz spłaszczony wariant; domyślnie nazwa brzmi „Spłaszczony Wariant”; wpisujemy nazwę i wciskamy ok 2. Po wciśnięciu ok, pojawia się okno, gdzie można wybrać, czy spłaszczony wariant ma być nowym wariantem, domyślnym,

Mozart Produkcja–dodawanie kolumn do strony

MozartWWW – ZleceniaProdukcyjneDotykowyV2View Dodawanie kolumn 1. Aby dodać kolumnę, należy znaleźć i otworzyć folder instalacyjny MozartaWWW (domyślnie C:\Program Files (x86)\MozartWWW) a następnie wejść do folderu Views (to tutaj znajdują się widoki dla ekranów dostępnych w Mozarcie WWW) 2. Otwieramy plik „ZleceniaProdukcyjneDotykowyV2View.aspx” przy pomocy edytora tekstowego (Notatnik, Notepad++, VisualStudio…) 3. Po otwarciu pliku wciskamy Ctrl+F i

Zmiana statusu podzleceń

Poniżej kod SQL, który pozwoli zmianę statusu podzleceń, które mają inny status na status W (wydany). update xpoZlecenia set Status = ‘W’ where Numer = ‘P/23/0057’; update xpoZlecProd set StanZlecenia = ‘W’ where zlecenie in (select oid from xpoZlecenia where Numer = ‘P/23/0057’) commit; Tu wersja jeżeli korzystamy z pluginu do uruchamiania zapytań SQL z

Przykład skryptu SQL–zmiana przypisania raportów operacji

Poniżej przykład skryptu SQL, który pozwala na przepisania raportów operacji z jednego zlecenia produkcyjnego do innego. Proszę pamiętać, że nie jest to standardowa czynność i należy korzystać z niej z rozwagą. Nie zapominajmy o kopii obu baz. DECLARE @ZlecenieIn AS VARCHAR(100), @ZlecenieOut AS VARCHAR(100)SET @ZlecenieIn = ‘ZP03584’;SET @ZlecenieOut = ‘ZP03589’;DECLARE @ZlecenieInId AS INT, @ZlecenieOutId AS

Mozart Produkcja–formatowanie warunkowe

FORMATOWANIE WARUNKOWE 1. Z funkcji ZAOPATRZENIE, pojawiła się nowa możliwość formatowania danych zgodnie z preferencjami. Klikając prawym przyciskiem myszy na kolumnie BRAKI, przechodzimy do polecenia FORMATOWANIA WARUNKOWEGO. 2. REGUŁY WYRÓŻNIANIA KOMÓREK – tu formatujemy wybrane treści zgodnie z ich wartością. Wybieramy jedno z poleceń, po czym wskazujemy wartość pożądana i znamiennik. 3. REGUŁY PIERWSZYCH/OSTATNICH –

Mozart Produkcja–Import i/lub Eksport z Excela (arkuszy kalkulacyjnych)

Konfiguracja: 1. Należy ściągnąć najnowszy plugin, upewnić się, że wszystkie ściągnięte i wyodrębnione pliki są odblokowane (PPM na plik -> właściwości -> odblokuj -> zastosuj). 2. Wprowadzamy plugin przez plik Mozart.ExtraMenu. Instrukcja 1. Aby skorzystać z Importu lub Eksportu, należy wejść na głównym ekranie w zakładce Własne, na plik o nazwie, jaką nadaliśmy w Mozart.ExtraMenu.

Co to jest sieć VPN?

Sieć VPN, z angielskiego „virtual private network”, oznacza wirtualną sieć prywatną. Ustanawia ona połączenie cyfrowe między komputerem, a serwerem zdalnym należącym do dostawcy sieci VPN, które szyfruje dane osobowe, maskuje adres IP, gwarantuje anonimowość online. Korzystając z Internetu za pomocą sieci VPN, mamy pewność, że nasze dane pozostają prywatne, chronione i bezpieczne. Połączenie za pomocą