Czy WMS jest potrzebny mojej produkcji?

Czy WMS jest potrzebny mojej produkcji? System zarządzania magazynem niesie ze sobą wiele korzyści. WMS system, czyli system zarządzania magazynem, to oprogramowanie, które pomaga firmom zarządzać i kontrolować codzienne operacje magazynowe, od momentu wprowadzenia towarów i materiałów do centrum dystrybucji lub realizacji do momentu ich opuszczenia. Systemy oprogramowania WMS są kluczowym elementem zarządzania łańcuchem dostaw

Błąd konfiguracji Mozart WWW (2023-03-28)

Problem Podczas konfiguracji interfejsu WWW dla programu Mozart Produkcja, pojawia się komunikat błędu taki jak w sekcji Błąd. Rozwiązanie Należy upewnić się, że w pliku Web.Config mamy właściwie ustawioną wartość autentykacjaWindows Plik Web.Config Wiersz 28 <add key=”autentykacjaWindows” value=”false” /> Błąd Błąd serwera w aplikacji ‘/’. Ciąg nie został rozpoznany jako prawidłowa wartość logiczna. Opis: Podczas

11/2023

Spłaszczenie struktur Konfiguracja: Należy załączyć plugin przez extra menu Działanie: 1. Odpalamy nowy plugin z zakładki Własne i pojawia się okno, gdzie możemy nazwać nasz spłaszczony wariant; domyślnie nazwa brzmi „Spłaszczony Wariant”; wpisujemy nazwę i wciskamy ok 2. Po wciśnięciu ok, pojawia się okno, gdzie można wybrać, czy spłaszczony wariant ma być nowym wariantem, domyślnym,

Mozart Produkcja–dodawanie kolumn do strony

MozartWWW – ZleceniaProdukcyjneDotykowyV2View Dodawanie kolumn 1. Aby dodać kolumnę, należy znaleźć i otworzyć folder instalacyjny MozartaWWW (domyślnie C:\Program Files (x86)\MozartWWW) a następnie wejść do folderu Views (to tutaj znajdują się widoki dla ekranów dostępnych w Mozarcie WWW) 2. Otwieramy plik „ZleceniaProdukcyjneDotykowyV2View.aspx” przy pomocy edytora tekstowego (Notatnik, Notepad++, VisualStudio…) 3. Po otwarciu pliku wciskamy Ctrl+F i

Zmiana statusu podzleceń

Poniżej kod SQL, który pozwoli zmianę statusu podzleceń, które mają inny status na status W (wydany). update xpoZlecenia set Status = ‘W’ where Numer = ‘P/23/0057’; update xpoZlecProd set StanZlecenia = ‘W’ where zlecenie in (select oid from xpoZlecenia where Numer = ‘P/23/0057’) commit; Tu wersja jeżeli korzystamy z pluginu do uruchamiania zapytań SQL z

Przykład skryptu SQL–zmiana przypisania raportów operacji

Poniżej przykład skryptu SQL, który pozwala na przepisania raportów operacji z jednego zlecenia produkcyjnego do innego. Proszę pamiętać, że nie jest to standardowa czynność i należy korzystać z niej z rozwagą. Nie zapominajmy o kopii obu baz. DECLARE @ZlecenieIn AS VARCHAR(100), @ZlecenieOut AS VARCHAR(100)SET @ZlecenieIn = ‘ZP03584’;SET @ZlecenieOut = ‘ZP03589’;DECLARE @ZlecenieInId AS INT, @ZlecenieOutId AS

Mozart Produkcja–formatowanie warunkowe

FORMATOWANIE WARUNKOWE 1. Z funkcji ZAOPATRZENIE, pojawiła się nowa możliwość formatowania danych zgodnie z preferencjami. Klikając prawym przyciskiem myszy na kolumnie BRAKI, przechodzimy do polecenia FORMATOWANIA WARUNKOWEGO. 2. REGUŁY WYRÓŻNIANIA KOMÓREK – tu formatujemy wybrane treści zgodnie z ich wartością. Wybieramy jedno z poleceń, po czym wskazujemy wartość pożądana i znamiennik. 3. REGUŁY PIERWSZYCH/OSTATNICH –

Mozart Produkcja–Import i/lub Eksport z Excela (arkuszy kalkulacyjnych)

Konfiguracja: 1. Należy ściągnąć najnowszy plugin, upewnić się, że wszystkie ściągnięte i wyodrębnione pliki są odblokowane (PPM na plik -> właściwości -> odblokuj -> zastosuj). 2. Wprowadzamy plugin przez plik Mozart.ExtraMenu. Instrukcja 1. Aby skorzystać z Importu lub Eksportu, należy wejść na głównym ekranie w zakładce Własne, na plik o nazwie, jaką nadaliśmy w Mozart.ExtraMenu.