Program do zarządzania stolarnią – co warto wiedzieć?

Zarządzanie procesem produkcji w przedsiębiorstwie nie jest zadaniem łatwym, niezależnie od branży, w jakiej prowadzona jest działalność. Jest to szczególnie trudne w przypadku produkcji mebli (stolarni). Bardzo często zdarza się, że tworzone produkty nie są standaryzowane, a każdy z nich jest dostosowywany do indywidualnych zamówień Klienta. Taka sytuacja oznacza również, że do produkcji poszczególnych mebli

Lean Management i Lean Manufacturing – czym się różnią?

W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw oraz literaturze przedmiotu (zarówno polskiej, jak i zagranicznej) można znaleźć wiele koncepcji poruszających kwestie dotyczące zarządzania procesami w przedsiębiorstwach o profilu produkcyjnym. Wiele z nich jest niezwykle użytecznych, a ich zastosowanie pozwala na usprawnienie działalności firm. Do takich koncepcji należą m.in. Lean Manufacturing oraz Lean Management. Choć pojęcia te brzmią bardzo

Mozart–testy regresyjne

Spis treści Test regresyjny – tworzenie nowych towarów.. 1 Testy regresyjne – punkty monitorowania. 3 Testy regresyjne – struktura zagnieżdżona. 6 Testy regresyjne – tworzenie nowej bazy. 13 towary – struktura z operacjami 23 Test regresyjny – tworzenie nowych towarów Grupa – TOWARY Nazwa – DODAWANIE TOWARÓW Opis – celem scenariusza jest dodawanie nowych towarów

Mozart Produkcja – co działo się w drugim kwartale roku 2021?

Koniec drugiego kwartału, to nie tylko początek sezonu letniego, ale dla niektórych jest to również czas intensywnej pracy. Idąc krok w krok z naszymi klientami, wciąż dbamy o podniesienie czytelności oferowanych usług oraz programu, jak i wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów. W tym celu, treści na naszej stronie są uaktualniane zarówno w treści rozwojowe, treści

Program dla małej firmy produkcyjnej

Mała firma produkcyjna jest specyficznym środowiskiem. Z jednej strony nieskomplikowany proces sprzyja lepszym możliwościom kontroli, dzięki czemu zarządzanie przedsiębiorstwem jest po prostu łatwiejsze. Z drugiej jednak użycie specjalistycznego oprogramowania do zarządzania produkcją również w takiej firmie może przynieść pozytywne skutki w postaci lepszego wykorzystania środków i zwiększenia zysków. Zarządzanie produkcją w niewielkiej firmie Teoretycznie zarządzanie

Błąd–podczas tworzenia i modyfikowania rezerwacji

Problem Jeżeli na nowej bazie Mozarta, podczas bilansowania lub w momencie raportowania zlecenia pojawi się poniższy komunikat to prawdopodobnie w bazie systemu magazynowego jest już Kontrahent o numerze NIP: 111-111-11-11. Takiego numeru NIP używa domyślny Kontrahent Rezerwacja, którego Mozart używa do obsługi rezerwacji składników. Rozwiązanie Należy ręczenie utworzyć Kontrahenta o symbolu i nazwie REZERWACJA Komunikat

Komunikat błędu po wgraniu nowego WebDeploya

Błąd Jeżeli po wgraniu nowego deploya WWW na ekranie /Views/4mass/RaportowanieOperacjiView.aspx pojawia się poniższy (w sekcji Komunikat) komunikat błędu to oznacza, że prawdopodobnie w katalogu bin Mozarta WWW mamy niepotrzebne pliki. Rozwiązanie Proszę usunąć z katalogu WWW plik :Mozart.Dodatki.NowyModulHarmonogramowania.dll znajdujący się w  katalogu bin. Jeżeli i to nie pomoże to proszę spróbować usunąć wpis w bazie

Na czym polega proces efektywnego planowania produkcji?

Chociaż na pozór planowanie produkcji wydaje się nieskomplikowaną czynnością, to w rzeczywistości jest to jeden z najważniejszych i najbardziej wymagających procesów produkcyjnych. Niejednokrotnie to właśnie od efektywnego planowania produkcji zależy powodzenie sprzedaży, utrzymywanie odpowiednio wysokich stanów magazynowych oraz zasobów w swoim przedsiębiorstwie. Łatwo tutaj zatem o proste błędy dlatego warto wiedzieć, czym jest dokładnie planowanie

Mozart Produkcja–przykładowe skrypty

Poniżej 3 przykładowe skrypty SQL, które mogą być użyteczne podczas prac serwisowych i/lub wdrożeniowych z Mozartem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie, w sekcji: https://produkcjaprogramy.pl/pliki-do-pobrania/ Skrypt wyszukujący wszystkie Półprodukty (pozycje o statusie Produkt, ale nie będące wyrobami końcowymi) Select Kod, Nazwa from xpoTowView INNER JOIN xpoTowary ON xpoTowView.TowId = xpoTowary.TowId where

Komunikat błędu przy instalacji

Problem Jeżeli podczas uruchamiania programu Mozart pojawi się komunikat błędu: To oznacza, że nie skonfigurowaliśmy połączenia z serwerem SQL lub konfiguracja została usunięta. System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Wystąpił błąd związany z siecią lub wystąpieniem podczas ustanawiania połączenia z serwerem programu SQL Server. Nie można odnaleźć serwera lub jest on niedostępny. Sprawdź, czy nazwa wystąpienia jest poprawna i