Mozart Produkcja wdrożony między Kaliszem, a Sieradzem

Z radością informujemy, że we współpracy z Partnerem firmy Insert z okolic Kalisza zakończyliśmy bardzo krótkie wdrożenie w firmie produkującej opakowania tekturowe. Podstawowe założenia wdrożenia były dwa: 1. uruchomienie w możliwie krótkim czasie generowania obiegu dokumentów na potrzeby pełnej księgowości. 2. możliwie prosta obsługa, z ograniczoną liczbą kroków. Proces produkcji uwzględnia możliwość, że półwyrób w

Mozart Produkcja w Radomiu

W lutym 2021 zakończyliśmy kolejna wdrożenie oprogramowania Mozart. Program został uruchomiony, w przynajmniej na chwilę obecną docelowej konfiguracji. Program wspiera produkcję lakierów do paznokci w połączeniu z wykorzystywanym w zakładzie Subiekt GT. Wdrożenie przeprowadziliśmy przy wsparciu lokalnego Partnera Insert. Zgodnie z potrzebami użytkowników wdrożono uproszczony proces polegający na drukowaniu papierowych kart, które są przekazywane na

Mozart–nowe setupy 2021-02-04

W sekcji http://produkcjaprogramy.pl/pliki-do-pobrania/ można już znaleźć aktualne wersje setupów, wspierające aktualne na dzień 04-02-2021 rozwiązania firmy Insert: Dla Subiekt Nexo ftp://ftp.produkcjaprogramy.pl/Rozwojowa/SetupMozartNexo_111138.127v70.exe Dla Subiekt GT ftp://ftp.produkcjaprogramy.pl/Rozwojowa/SetupMozartIns_111138.127v120.exe

Pytanie z 2020-12-14

Pytanie: Chciałbym zapytać, czy wśród Państwa klientów na ten moduł do Subiekta Nexo (proszę potwierdzić, czy działa z Nexo) są firmy z wdrożonym GMP ? Odpowiedź: Tak, Mozart Produkcja działa z Subiekt Nexo. Na chwilę obecną (2020-12-14) nie jestem pewien czy nasi Użytkownicy mają wdrożone GMP, ale na pewno wśród firmy korzystających z Mozarta są:

Błąd–struktura produktu edytowana na innym stanowisku

[Błąd] Podczas próby edytowania struktury poniższego wyrobu pojawia się błąd. [Rozwiązanie] Błąd wynika z edytowania struktury na innym stanowisku. Rozwiązaniem jest zamknięcie edycji przez innego Użytkownika. [Komunikat] Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time) zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu. ************** Tekst wyjątku ************** Mozart.Baza.Serwisy.Tools.SynchronizationLockException: Obiekt

Mozart Produkcja–problemy z instalacja nowej wersji

Problem Zauważyliśmy, że u części Użytkowników podczas instalacji nowej wersji Mozart Produkcja nie usuwają się stare wersje bibliotek dll dla devexpress https://app.assembla.com/spaces/morlab-projekty/tickets/1591–gfn—b%C5%82%C4%85d-raportowania-po-aktualizacji-do-v-1-64-sp1-h1/details DevExpress.Utils.v12.1Wersja zestawu: 12.1.8.0Wersja Win32: 12.1.8.0CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.Utils.v12.1.DLL Rozwiązanie rozwiązania są dwa albo ręcznie usunąć pliki kończące się na v12.1.DLL, albo zrobić całkowicie świeża instalacje ( należy pamiętać o StrcutureMpa.config i Extramenu.xml aby zachować i

Mozart Produkcja–błąd ‘DevExpress.Xpo.Session Mozart.Baza.Core.FabrykaSesjiXpo.PobierzNowaSesje()’

Problem Jeżeli w trakcie próby użycia funkcji w programu pojawi się poniższy błąd, to oznacza, ze konieczna jest instalacja nowej wersji rozszerzenia. Przyczyną tego problemu jest aktualizacja bibliotek DevExpress, której efektem jest konieczność aktualizacji wszystkich pluginów.   Komunikat Błędu Mozart, 1.11.138.127: System.MissingMethodException: Nie odnaleziono metody: ‘DevExpress.Xpo.Session Mozart.Baza.Core.FabrykaSesjiXpo.PobierzNowaSesje()’.    w Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportPolDodatkowych.PluginEntry.run()    w Mozart.MainForm.extraFunkcje_Click(Object sender, ItemClickEventArgs e) w

Mozart Produkcja Zmiany Deploy WWW

Deploy NewWebDeploy 2020-11-14 http://loclahost/Views/Koszty/ZarobkiPracownikaView.aspx Na ekranie /Koszty/ZarobkiPracownikaView.aspx dodano przycisk Wyloguj, który wylogowuje Użytkownika na ekran Logowania: Pozwala to na sprawdzenie czasów pracy i szacunkowego wynagrodzenia dla kolejnego Użytkownika. http://localhost/Views/Celmar/RaportowanieOperacjiZCzasamiIlosciamiNewView.aspx Na ekranie Celmar/RaportowanieOperacjiZCzasamiIlosciamiNewView.aspx zmieniono układ poszczególnych przycisków i kolumn: