Przyjmowanie produkcji – panel WWW (kiosk)

Żeby przyjęć produkcję z przypisaniem do Pracownika można skorzystać z ekranu WWW: Na ekranie w poszczególne pola wpisujemy: 1. Kod kresowy Pracownika (lub jego numer) 2. Zaczytujemy kod kreskowy z karty zlecenia 3. W polu Raportowana ilość wpisujemy wykonaną ilość 4. Naciskamy przycisk Raportuj Program przekaże raport do realizacji i wygeneruje dokument Przychodu Wewnętrznego systemie

Wynagrodzenie akordowe na produkcji

Wynagrodzenie akordowe jest rozwiązaniem, które często można spotkać przedsiębiorstwach produkcyjnych. Pozwala ono w prosty sposób premiować dobrych Pracowników za ich wkład realizację procesu produkcyjnego. Jest to rozwiązanie popularne np. na szwalniach. Mozart produkcja wspiera pozyskiwanie danych i pozwala na łatwe gromadzenia informacji o wykonanych pracach bezpośrednio przez Pracowników Produkcyjnych. Możliwa jest zarówno klasyczna forma, gdzie

Raport dodatkowy postęp prac

Poniżej znajduje się opis jednego z dodatkowych rozwiązań zaimplementowanych w Mozart Produkcja. Jest to dodatkowy raport analityczny, który pozwala śledzić postęp prac nad zleceniem produkcyjnym. Dane przedstawiane są w formie taleli, w której widzimy początek i koniec założonych etapów. Są dwie wersje windows-owa i webowa ( windows-owa ma więcej szczegółów ) Uwagi : · W

Mozart WWW – instrukcja

Poniżej opis konfiguracji paneli WWW (kiosków). Dostęp do funkcji Mozarta możliwy jest także przy pomocy dedykowanych, uproszczonych interfejsów WWW dostępnych z poziomu z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę WWW (w tym tabletów z Android – em) Instalacja modułu · Otwieramy IIS (Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS)) · Musimy utworzyć nową stronę dla Mozart Jest tu

Kontrola jakości–raportowanie kolektorem w Mozarcie

Krótki opis rozwiązania pozwalającego na tworzeniu raportu kontroli jakości w aplikacji Mozart przy pomocy interfejsu WWW i kolektora danych. Poniżej opisany jest mechanizm raportowania czynności Kontrola Jakości w oparciu o interfejs WWW (interfejs zaprojektowany pod Kolektor z ekranem 4 cale). Mechanizm zakłada, że Pracownik po wykonaniu swojej pracy (np. tapicerowaniu mebla) do wykonanego elementu dołącza

Mozart–przykład dodatkowych rozwiązań

Moduły dodatkowe W celu uruchomienia modułów dodatkowych w Mozarcie należy po uruchomieniu programu przejść do menu Własne i wybrać Synchronizacja z szwalnią: Pojawi się okno Wybór modułów, na którym na poszczególnych zakładkach umieszczone zostały dodatkowe funkcje programu. Zakładka Podstawowe Plany prac To ekran służący do zarządzania Zamówieniami (Planami) przesyłanymi na Szwalnię: Na ekranie widzimy podstawowe