Mozart–przykład dodatkowych rozwiązań

Moduły dodatkowe

W celu uruchomienia modułów dodatkowych w Mozarcie należy po uruchomieniu programu przejść do menu Własne i wybrać Synchronizacja z szwalnią:

clip_image001

Pojawi się okno Wybór modułów, na którym na poszczególnych zakładkach umieszczone zostały dodatkowe funkcje programu.

Zakładka Podstawowe

clip_image003

Plany prac

To ekran służący do zarządzania Zamówieniami (Planami) przesyłanymi na Szwalnię:

clip_image005

Na ekranie widzimy podstawowe dane dotyczące planu:

a) Nr planu – identyfikator planu na szwalni (skrócony zapis pozwalający na szybkie wprowadzenie przez Użytkownika)

b) Opis planu – słowny opis planu

c) Data Utworzenia – data wprowadzenia do systemu

d) Zsynchronizowane – znacznik informujący, czy plan został przesłany na szwalnię

e) Data synchronizacji – data udanej synchronizacji

f) Nieprzetworzone raporty – raport przetworzony to wygenerowany raport w Mozarcie i dla wybranych utworzone ruchy na magazynie

g) Zakończony – status planu (zakończone plany nie są widoczne przez Szwaczki)

Realizuj raporty operacji

Obecnie nie używane, realizowane automatycznie.

Realizuj rozchody

Obecnie nie używane.

Uruchom synchronizację

Obecnie nie używane, realizowane automatycznie.

clip_image007

W dolnej części ekranu Plany prac są przyciski:

a) Dodaj – służy do ręcznego dodawania nowego planu

b) Popraw – służy do poprawiania istniejącego planu

c) Zakończ wybrane – pozwala na zmianę statusu zaznaczonych panów na zakończony

Checkbox Pokazuj zakończone pozwala na szybkie wyświetlenie zakończonych planów.

Zakładka Dodatkowe

clip_image008

Generuj warianty dla braków
Import technologii
Połącz archiwalne warianty
Synchronizuj słowniki
Realizuj obieg dokumentów
Utwórz plany na podstawie prognoz
Wylicz stany minimalne

Funkcja służy do wyliczania stanów minimalnych na wybranych magazynach:

clip_image010

clip_image012

Uzyskane dane można wydrukować klikając w ikonkę drukarki:

clip_image013

A wydruk pozwala na eksport do arkusza kalkulacyjnego.

Zakładka Raporty

Zawiera zbiór raportów analitycznych.

clip_image014

Plany prac – raport

Raport zawierający informację o postępie realizacji poszczególnych planów.

clip_image016

clip_image018

Raport operacji per produkt

Raport pokazuje informację dotyczące poszczególnych produktów wykonanych w określonym czasie na wybranych planach

clip_image020

Raport obłożenia maszyn

Raport pokazuje obłożenie poszczególnych maszyn

clip_image022

Raport pracowników

Raport pokazujący wydajność poszczególnych pracowników:

clip_image024

Na zakładce Top 20 widzimy listę 20 najwydajniejszych Pracowników:

clip_image026

Raport przesunięcia materiałów
Raport prac pracowników

Dzienny raport pokazujący czas rozpoczęcia, zakończenia oraz łącznie przepracowany (zaraportowane operacje) w rozbiciu na poszczególnych Pracowników:

clip_image028

Raport wydajności

Raport pokazujący zakres prac poszczególnych Pracowników w rozbiciu na Plany:

clip_image030

Zestawienie produktów
Raport realizacji zamówień

Raport pokazujący czas realizacji Zamówień (Planów) w zadanym okresie czasu:

clip_image032

Scroll to Top