Mozart WWW – instrukcja

Poniżej opis konfiguracji paneli WWW (kiosków).

Dostęp do funkcji Mozarta możliwy jest także przy pomocy dedykowanych, uproszczonych interfejsów WWW dostępnych z poziomu z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę WWW (w tym tabletów z Android – em)

Instalacja modułu

· Otwieramy IIS (Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS))

· Musimy utworzyć nową stronę dla Mozart

Jest tu kilka istotnych informacji :

o Nazwa aplikacji – nadajemy jakąś czytelną

o Ścieżka do aplikacji – gdzie rozpakowaliśmy moduł. Proponujemy taka strukturę :

§ Wydzielony katalog na aplikacje

§ Aplikacja – tu przechowujemy aktualna wersje aplikacji

§ Backup – tu będziemy skladowac backupy starych wersji, istotne jeżeli pojawia się problemy przy instalacji nowej wersji, plus unikniemy dzięki temu nadpisywaniu web.config

o Port pod którym ma działać moduł Mozarta – istotne przy konfigurowaniu firewalli itp. Jeżeli to jest jedyny moduł WWW na tym serwerze zostawiamy 80 ( może być konieczne wyłączenie Default Web Site ), kolejna propozycja jest 8080 a jeżeli aplikacji jest więcej to Administrator powinien coś zaproponować

· Trzeba jeszcze skonfigurować pule połączeń

Podstawoe ustawienia – musi być .NET 4.0 ( z wyższym tez nie powinno być problemów )

Tutaj proponujemy ustawić Identity na LocalSystem chyba ze użytkownik zna się dobrze na konfiguracji IIS i systemu wtedy ten krok można pominąć ( ustawienie na LocalSystem pomija potrzebe konfiguracji uprawnien do katalogu ).

Dodatkowo ze względów wydajnościowych proponuję ustawić następujące ustawienia :

· Idle Time-out(minutes) – 20

· Następnie kliknąć prawym na puli aplikacji wybrać opcję (Recyling/Odtwarzanie ) i ustawić opcje ( tutaj podać godziny najlepiej na start i koniec pracy – wtedy serwer przeczyści pamięć )

· Dodatkowo w web.config proszę ustawić – czas podtrzymywania sesji, tu zależy jak długo chcemy aby użytkownik był zalogowany( w minutach )

<system.web>

<sessionState timeout=“30” />

Te ustawienia zabezpieczą aplikację przed zbyt częstym przeładowywaniem.

· Po tych krokach musimy jeszcze skonfigurować web.config, interesują nas sekcje :

<appSettings>

<add key=“magDb” value=“BazaMagazynowa”/>

<add key=“mozartDb” value=“BazaMozarta”/>

<add key=“operatorNazwa” value=“Szef”/>

<add key=“operatorHaslo” value=“”/>

<add key=“sqlUser” value=“sa”/>

<add key=“sqlPassword” value=“100piwa”/>

<add key=“autentykacjaWindows” value=“true”/>

<add key=“nazwaSerwera” value=“vWin7”/>

</appSettings>

<connectionStrings>

<add name=“BazaMozarta” connectionString=“Data Source=vWin7;Initial Catalog=BazaMozarta;Integrated Security=SSPI”/>

</connectionStrings>

Podajemy tu dane potrzebne do polaczenia się z bazami Subiketowa i Mozartowa( obecnie nie ma już wlasciwie potrzeby podawania operatorNazwa i operatorHaslo )

Uwaga przy tworzenie connection string-ow proponuje opierać się o strone http://www.connectionstrings.com/sql-server/

Rozwiazywanie problemów

Ten rozdział będzie zbierał standardowe problemy z jakimi stykają się wdrożeniowcy przy instalacji Mozart-WWW.

Błędna konfiguracja w web.config połączeń

Ustawiliśmy logowanie windowsowe ale pula połączeń ma zdefiniowanego użytkownika IIS APPPOOL który nie ma dostępu do SQL-a. Należy zmienić dane w web.config albo użytkownika puli połączeń ( na takiego który ma dostęp do SQL-a

Większość problemów wynika z błędnej instalacji IIS ( w zaleznosci od wersji systemu dodajemy przez role albo wlaczanie opcji przez menu programy i opcje )

Zaznaczenie samej opcji IIS nie wystarcza – wybrane komponenty nie sa wystarczające. Konieczne jest wybranie opcji

Application Development Features

I tu zaznaczamy ASP.NET albo w nowszych systemach ASP.NET 4.5

Kolejny przykład bledu

Tutaj trzeba poprawić konfigurację w IIS( proszę zwrócić uwagę na wybraną opcję Features View )

Trzeba dwie zaznaczone opcję przełączyć w tryb Read/Write

Scroll to Top