X2. Menu Program.

Menu Program zbiera ekrany odpowiadające za konfiguracje programu.

clip_image002_thumb

Rys. 1 Menu Program.

Menu Program składa się z następujących podmenu:

– Zmiana operatora (możemy zmienić użytkownika, bez wychodzenia z programu)

– Systemowe (Rys. Podmenu Systemowe)

o SQL serwer (wybieramy bazę danych, z której korzysta aplikacja) –> wskazujemy serwer SQL, na którym znajdzie się baza Mozarta oraz baza wspieranego systemu magazynowego: Subiekt GT, Subiekt nexo, Navireo lub enova,

o Punkty monitorowania (zarządzamy punktami monitorowania, dokładny opis znajduje się w podrozdziale Punkty monitorowania )

o Konfiguracja (zbiór ustawień programu, dokładny opis znajduje się w podrozdziale Konfiguracja)

o Wybór bazy (wybieramy bazę danych z dostępnych na serwerze)

o Kopia bazy (wykonujemy kopię programu)

o Odtworzenie bazy z kopii (wczytujemy kopię z backup-a)

o Konfiguracja ekranów (zarządzamy wyglądem ekranów)

o Kontrola

§ Przeliczanie wartości dokumentów

§ Kontrola zleceń

§ Kontrola błędnych dokumentów

§ Kontrola spójności wydań składników

§ Usunięcie błędnych wariantów i składników produktów

§ Kontrola struktury produktu – naprawa składników typu „P” bez wariantu

§ Usunięcie widoków

o Ładowanie konfiguracji (wczytywanie konfiguracji z pliku konfiguracyjnego)

– Wyjście (opuszczamy aplikację)

Scroll to Top