X1a. Uruchomienie programu.

Po uruchomieniu programu i wybraniu bazy, z którą chcemy pracować – np. poprzez skrót na pulpicie komputera – pojawia się ekran logowania do systemu magazynowego i po wybraniu właściwego operatora, po kilku sekundach pojawia się ekran startowy programu, widoczny np. na rys.1.

Szczegółowe informacje dotyczące: konfiguracji współpracującego z Mozartem systemu magazynowego, instalacja, wybór uruchamianej bazy – względnie utworzenie nowej – i logowanie jest omówione na przykładzie w dokumencie „PierwszeKroki.pdf” dostępnym na stronie https://produkcjaprogramy.pl

Należy pamiętać, że dla prawidłowego podglądu dokumentów magazynowych w Mozarcie dla enova, niezbędne jest po instalacji przekopiowanie z katalogu enova katalogu „GRID” do katalogu programu Mozart.

Scroll to Top