Produkcja dla Subiekt Nexo

Mozart był pierwszym rozwiązaniem dla firmy produkcyjnych korzystających z Subiekt Nexo. Wczesne wsparcie oraz doświadczenie zdobyty w tworzeniu wersji wspierających pozostałe systemy firmy Insert (Subiekt GT i Navireo) pozwoliły na stworzenie stabilnej, zintegrowanej platformy. Mozart oferuje rozbudowaną integracje z Subiektem, która pozwala na bezproblemową i efektywną pracę Użytkownikom systemu. Bezpośrednia integracja (w czasie rzeczywistym i z wykorzystaniem natywnych mechanizmów Subiekta) na poziomie kartotek pozwala na zachowanie ciągłości i przejrzystości w nazewnictwie stosowanym przez działy:

 • Produkcji,
 • Logistyki (Zaopatrzenia),
 • Handlu (Sprzedaży,
 • Technologii / Projektowania.

Wykorzystywanie tych samych kartotek zarówno w obrębie produkcji (Mozart) jak i magazynu (Subiekt) przyczynia się do samoistnego tworzenia wspólnej nomenklatury, ułatwia zachowanie porządku w kartotekach i zmniejsza ryzyko pomyłek. Wykorzystanie jednolitych kartotek pozwala także na zachowanie przejrzystości. Pojedyncza kartoteka może zawierać dodatkowe opisy potrzebne na produkcji, a nie istotne dla pozostałych działów. Dzięki temu informacje technologiczne nie przeszkadzają pozostałym Użytkownikom.

Integracja modułu Zamówień od Klientów pozwala na sprawną komunikację między Sprzedażą, a Produkcją. Komunikacja między modułami w zależności od konfiguracji może być jednostronna lud wielostronna.  Program pozwala na:

 • analizę zapotrzebowania na surowce i półprodukty (dla pojedynczego i wielu Zamówień),
 • wyliczenie planowanej daty produkcji (dla pojedynczej marszruty jak i dla całej produkcji),
 • bezpośrednią komunikację w oparciu o Zamówienia (potwierdzanie statusów, terminów i dyskusję),

Integracja na poziomie Zaopatrzenia pozwala na automatyczne generowanie zapotrzebowania na surowce i materiały z uwzględnieniem:

 • stanów minimalnych,
 • rezerwacji,
 • czasów dostaw,
 • wielkości partii.

Na podstawie zadanych parametrów program może generować dokumenty Zamówienia do Dostawcy na domyślnych dostawców z rozbiciem na przewidywane terminy realizacji.

Integracja na poziomie magazynów cechuje się obsługą wielu magazynów i możliwością pełnej automatyzacji przepływów w oparciu o dokumenty: MM, PW, RW, WZ i PZ. W zależności od potrzeba program dostarcza uproszczone interfejsy WWW (w formie strony internetowej), z których można korzystać na dowolnym urządzaniu, z dowolnym systemem operacyjnym (Windows, Linux, czy Android). Tworzenie dokumentów magazynowych możliwe jest zarówno z poziomu Mozarta /produkcji jaki z poziomu zintegrowanych systemów magazynowych (np. Subiekt GT, Subiekt Nexo, enova i Navireo). Moduł produkcyjne rozszerza i dodaje nowe możliwości oraz przy odpowiedniej konfiguracji skraca czas potrzebny na wystawienie dokumentów związanych z realizacją zlecenia produkcyjnego. Pozwala także na zautomatyzowanie obsługi procesu śledzenia i identyfikacji surowców oraz materiałów użytych w toku produkcji. Umożliwia także automatyczne nadawanie numerów partii poszczególnym produktom i półproduktom. Zautomatyzowanie tych czynności znacząco zmniejsza liczbę pomyłek i skraca czas potrzebny do wykonania tych czynności.

Scroll to Top