X232. Mozart Produkcja Ekran zleceń konfiguracja

X232. Ekran zleceń konfiguracja

W zakładce Ekran zleceń konfiguracja ustawiamy parametry dotyczące ekranu Zlecenia:

§ Wysyłka konieczna do zamknięcia : (zlecenie nie zniknie z ekranu zleceń do momentu zaraportowania wysyłki). Dlatego, jeżeli nie mamy Punktu Wysyłki, to ta opcja musi być koniecznie odznaczona, bo inaczej zlecenia o zakończonych wszystkich podzleceniach nie będą znikać z ekranu zleceń, nawet przy odznaczonej opcji
„Zlecenia zakończone” na ekranie zleceń

§ Grupowanie : (jest widoczny obszar do grupowania – nad tabelą – o nazwie „Przeciągnij tu kolumny, po których chcesz grupować”)

§ Filtrowanie : (umożliwia korzystanie z funkcji filtrowania, opisane w podrozdziale Filtrowanie)

§ Zaawansowane Filtrowanie : (umożliwia korzystanie z funkcji zaawansowanego filtrowania, opisane w podrozdziale Filtrowanie)

§ Pokazuj podpowiedzi : (uruchamia wyświetlanie dymków z informacjami na temat komórek, obiektów w różnych częściach programu (dymki pojawiają się po najechaniu kursorem na komórkę))

§ Włącz mechanizm harmonogramowania : (uruchamia mechanizm harmonogramowania zleceń produkcyjnych (lub operacji), korzystanie z tej funkcjonalności wymaga uprzedniego zdefiniowania maszyn i przypisania ich do produktów (operacji …), więcej informacji na ten temat znajduje się rozdziale Zlecenia w podrozdziale Harmonogramowanie)

§ przycisk Usuń ustawienia ekranu : przywraca ustawienia „fabryczne” ekranu zleceń

§ Kolor dla wybranego rekordu – kolor podświetlenia wybranej linii (zlecenia) np. myszą lub „strzałkami”, na ekranie zleceń

§ Szerokość kolumn : ustawienia dotyczące szerokości kolumn Punktów Monitorowania – ich szerokości nie można ustawić myszką, jak przy pozostałych kolumnach

§ okno „Kod odpalany przy tworzeniu nowego zlecenia” – jest to kod w C#, który jest wykonywany po utworzeniu zlecenia – mamy do dyspozycji kilka tabel. Można ostawić jakieś dodatkowe pola itp.

clip_image002

Rys. 13 Zakładka Ekran zleceń konfiguracja.

Bilansowanie.


clip_image004

Rys. 14 Zakładka Bilansowanie.

Bilansowanie składników to:

– sprawdzanie, czy mamy wystarczającą ilość składników potrzebnych do rozpoczęcia zlecenia produkcyjnego – przeglądane są wszystkie składniki produktu

– utworzenie potrzebnych do realizacji zlecenia podzleceń na półprodukty

– dokonanie rezerwacji potrzebnych składników (surowców i półproduktów)

Jeżeli jest to surowiec to wyliczane są tylko ilości wynikające z ilości na głównym zleceniu. Cała ilość surowca trafia do rezerwacji.

Jeżeli to produkt to :

·        Pobieram :

·        Stan produktu na właściwym magazynie

·        Ilość zarezerwowana

·        Ilość zarezerwowana wewnątrz tego zlecenia na ten produkt

·        Stan minimalny

·        Euwp

·        Nie zarezerwowana ilość w produkcji tego produktu (czyli ilośc w produkcji wynikająca np. z konieczności uzupełnienia stanu minimalnego lub zlecenia magazynowe)

·        Jeżeli Ilość potrzeb tego półproduktu jest <= Ilości produkowanej w tym zleceniu – ilość zarezerwowana w tym zleceniu (czyli nadmiar produkcyjny wynikający ze stanu minimalnego lub euwp) to :

·        Nie będę generował zlecenia na ten półprodukt chyba że zejdę poniżej stanu minimalnego to uruchamiam produkcje na ilość uzupełniającą ten stan

·        Rezerwuję całą ilość tego produktu

·        Jeżeli ilość potrzeb jest <= od stan + (ilość wolna w produkcji na innych zleceniach) +(ilość wolna w produkcji na aktualnym zleceniu) – ilość zarezerwowana

·        Nie będę generował zlecenia na ten półprodukt chyba że zejdę poniżej stanu minimalnego to uruchamiam produkcje na ilość uzupełniającą ten stan

·        Rezerwuję to co jest na stanie. Resztę rezerwuję wewnętrznie z przyszłej produkcji

·        W przeciwnym przypadku :

·        Uruchamiam produkcję na ilość potrzeb – ilość dostępna na stanie i w innych zleceniach

·        Rezerwuję ilość dostępną na stanie

·        Resztę dostępną rezerwuję wewnętrznie na przyszłej produkcji

Mechanizm Bilansowania może więc uwzględniać następujące czynniki:

EUWP (ekonomicznie uzasadniona wielkość produkcji), poniżej której nie opłaca nam się uruchamiać produkcji

Stan Minimalny zawarty w kartotece SysMag dla produktu

wielkość aktualnie uruchomionych zleceń „na magazyn” (własnych)

– możemy włączyć lub wyłączyć kontrole stanów półproduktów – jeżeli ta opcja jest wyłączona, to w trakcie bilansowania nie jest brany pod uwagę stan półproduktów tylko do zlecenia trafia pełna potrzebna ilość. Jeżeli nie kontrolujemy stanów to jednocześnie też nie kontrolujemy stanu minimalnego

– możemy limitować ilość jednocześnie uruchamianych zleceń w trybie „ekspres”

zdecydować, czy podczas bilansowania maja być pokazane i modyfikowalne parametry bilansowania (m.in. wybrać magazyny, które brane są pod uwagę przy określaniu stanu magazynowego półproduktów) – przykładowe okno poniżej:

Rys. 15 Okno parametrów bilansowania..clip_image006

Dzięki powyższemu mechanizmowi można rozwiązać m.in. następujący problem::

– zrobiliśmy oddzielnym zleceniem (w wolnym czasie) podzespoły dla kooperanta i przekazaliśmy je do niego

– teraz zakładamy nowe zlecenie na cały wyrób, którego częścią jest powyższy detal

– ponieważ standardowo Mozart przegląda tylko odpowiednie magazyny wskazane na zakładce „Magazyny” w „Konfiguracja”, więc jeżeli nie wskażemy mu magazynu kooperanta, to niepotrzebnie utworzy podzlecenie na omawiany detal

– możliwa jest też odwrotna komplikacja: bilans wg paru magazynów m.in. kooperanta, u którego były podzespoły powodował, ze nie powstawały podzlecenia na nie w macierzystej firmie, nawet jeżeli to zlecenie miało byc wykonywane bez udziału kooperanta.  Teraz mozna przed bilansowaniem włączyć/wyłączyć magazyny brane pod uwagę.

– W trakcie bilansowania półproduktów stany brane są ze wszystkich zaznaczonych magazynów , a stany braków wyliczane są na podstawie wszystkich zaznaczonych magazynów

Konsekwencje zaznaczenia w zakładce dokumenty generowania „rezerwacji ponad stan”: dla „Bilansowania”:jest to, że na surowce są wykonywane dwie rezerwacje: dotychczasowa (powinna blokować zarezerwowany stan) do wielkości stanu oraz dodatkowa ponad stan (nie może blokować stanów).

Jakkolwiek istnieje możliwość wprowadzania do struktury ilości ujemnych, to w trakcie bilansowania brane są pod uwagę tylko składniki z ilością większą od 0 – jest to uwaga „porządkowa”, bo oczywiście nie wnosi to żadnych problemów: składniki z ujemnymi ilościami, to inny sposób definiowania składników, które będą rezultatem raportowania, powstaną na nie dokumenty PW – nie wnoszą zapotrzebowania.

Konfiguracja jest taka sama dla wszystkich rozwiązań Insert (Subiekt GT, Subiekt Nexo i Navireo) oraz dla enova

Scroll to Top