x233. Magazyny

Mozart Produkcja dla Insert (Subiekt GT, Subiekt Nexo, Navireo) i enova

Definiujemy gospodarkę magazynową oraz decydujemy przez przypisanie odpowiednich „magazynów” z Mozart-a do rzeczywistych magazynów w przedsiębiorstwie.

Uwaga: Mozart może funkcjonować również z mniejszą ilością magazynów , jeżeli taka sytuacja występuje w danej firmie – w szczególności z jednym magazynem: wtedy we wszystkich polach tej zakładki wystąpi ten sam magazyn (jak w poniższym przykładzie ekranu).

clip_image002

Rys. 19 Zakładka Magazyny.

Magazyn surowców – domyślny magazyn dla dokumentów RW

Magazyn półproduktów – domyślny magazyn półproduktów dla dokumentów magazynowych

Magazyn produktów – domyślny magazyn produktów dla dokumentów magazynowych

Magazyn braków – domyślny magazyn braków dla dokumentów magazynowych

Magazyn odpadów – domyślny magazyn odpadów dla dokumentów magazynowych

Magazyn wejściowy dla KL – domyślny magazyn wyjściowy dla KL (kart limitowych) dla dokumentów magazynowych

pole „Czy kontrolować precyzję” – jeżeli jest zaznaczone, to wykonywane są stosowne działania, dla produktów, które to pole („Precyzja”) maja wypełnione w swojej kartotece. I odwrotnie: brak zaznaczenia czyni tę funkcjonalność nieaktywna, nawet dla produktów w wypełnionym, wspomnianym polem. Szczegóły w „Słowniki / Składniki …” w opisie parametrów produktu.

Uwaga ogólna:

Jest założenie, że: raportowanie produktów (bez wybierania ręcznego magazynów), powinno działać wg standardowej, wg zaszytej w Konfiguracji, logiki Mozarta..

Dlatego, w sytuacji gdy raportowany Punkt Monitorowania ma zaznaczone opcje “Zmienne magazyny” lub (co ważniejsze) “Magazyn końcowy” powinniśmy mieć świadomość, że magazyny, domyślnie ustawione na uruchamianej formie raportowania, będą ustawiane następująco:

– dla RW zgodnie z ustawieniem w “Konfiguracja / Magazyny” dla “Magazyn surowców”

– dla PW zgodnie z ustawieniem w “Konfiguracja / Magazyny” dla “Magazyn półproduktów”, chyba że, składnik ma zaznaczoną w swojej kartotece opcję “Produkt finalny”, bo wtedy magazyn domyślny jest pobierany z “Magazyn produktów” w Konfiguracji.

Potwierdzenia

W zakładce Potwierdzenia konfigurujemy liczbę potwierdzeń (wykonywanych przez użytkownika), które będzie program wymagał w czasie wykonywania zlecenia.

Można też zdecydować, czy mają być wyświetlane niektóre komunikaty.

clip_image004

Rys. 20 Zakładka Potwierdzenia.

Kody kreskowe

Mozart umożliwia raportowanie operacji wykonywanych przez pracowników w czasie produkcji – menu „Produkcja / Raportowanie operacji”.

Standardowy tryb pracy polega na wybieraniu na ekranie raportowania operacji odpowiednich operacji: „Strat operacji”, „Koniec raportowania” itd. Zamiast tego (wybierania myszą na ekranie) można czytać czytnikiem odpowiednie kody z kartki drukowanej z tej zakładki „Konfiguracji”, po naciśnięciu przycisku „Wydruk karty komend”.

clip_image006

Rys. 21 Zakładka „Kody kreskowe”..

clip_image008

Scroll to Top