Moduł koszty przy zleceniu

Moduł koszty przy zleceniu :

clip_image002

clip_image004

Opis poszczególnych kolumn :

· Ilość – ze struktury

· Ilość wykonana/zużyta ( w zależności czy produkt czy materiał/operacja )

· Czas pracy planowany – ile powinny zające prace na podstawie struktury

· Czas pracy składników – czas pracy na podzleceniach

· Czas pracy – to czas pracy na danym poziomie( czyli operacjach dla tego zlecenia )

· Czas łączny = Czas pracy składników + Czas pracy

· Koszt materiałów planowany – ze struktury ( w oparciu o ostatnia cene zakupu )

· Koszt materiałów – to jest koszt rzeczywisty na podstawie dokumentów kosztowych ( głównie RW ), tylko na tym poziomie

· Koszt materiałów dla składników – to jest koszt materiałów dla podzleceń( również liczony na podstawie dokumentów kosztowych )

· Koszt pracy planowany – ze struktury

· Koszt pracy – z raportów operacji dla tego zlecenia

· Koszt pracy dla składników – koszty pracy dla podzleceń

· Koszt łączny planowany = Koszt materiałów planowany + Koszt pracy planowany

· Koszt łączny = Koszt materiałów + Koszt materiałów dla składników + Koszt pracy + Koszt pracy dla składników

Dostępne w moduł produkcja dla Insert (Subiekt GT, Subiekt Nexo Pro, Navireo) i Soneta (enova).

Funkcja standardowa modułu Mozart zarządzanie produkcją.

Scroll to Top