Generowanie dokumentu FZ na podstawie dokumentu PW

Moduł dodatkowy do Mozart Produkcja

Moduł dodatkowy do Mozart Produkcja, który pozwala na wygenerowanie dokumentu faktury zakupu (FZ) na podstawie uprzednio wystawionego dokumentu przychodu wewnętrznego (PW).

Aby uruchomić moduł należy zalogować się do Mozart Produkcja, wybrać z menu Własne pozycję Powiązanie dokumentów:

clip_image002

Pojawia się ekran modułu Wiązanie PW i FZ:

clip_image004

Na liście magazynów wybieramy te, które chcemy przejrzeć.

Ustawiamy daty dla przeglądanych dokumentów i naciskamy przycisk Pobierz.

clip_image006

Pojawiają się wystawione dokumenty. W górnej części ekranu pojawiają się istniejące dokumenty FZ, a w dolnej PW:

clip_image008

W kolumnie Uwagi pojawia się numer dokumentu, z którym pozycja jest powiązana. Na dokumencie FZ mamy numer PW, a na PW dokumentu FZ.

Aby stworzyć nowe powiązanie, czyli wystawić dokument FZ na podstawie PW zaznaczamy wybrany dokumenty PW klikając na nim lewym przyciskiem myszy, a następnie naciskamy przycisk Utwórz FZ na podstawie PW:

clip_image010

Pojawia się ekran Utwórz FZ

clip_image012

Na którym wprowadzamy w:

1. Kontrahenta (wybieramy z listy),

2. Numer oryginalny FZ

3. Cenę,

4. Ilość w kilogramach.

Następnie naciskamy przycisk Utwórz fakturę.

W tym momencie program wygeneruje dokument FZ, zmodyfikuje opis dokumentu PW i zmieni jego status magazynowy na wywołaj skutek magazynowy.

Moduł dodatkowy rozszerzający możliwości programu wspomagającego zarządzanie produkcją Mozart (MRP, MES).

Moduł działa we współpracy z Insert: Subiekt GT, Navireo i Subiekt Nexo Pro.

Scroll to Top