Mozart Produkcja – dodatkowe opisy

Spis treści

Mozart Produkcja – dodatkowe opisy. 1

Filtr zaawansowany. 1

Wybór pola / kolumny. 1

Dodawania do dodatkowych pól / kolumn. 2

Mozart Produkcja – filtrowanie na ekranie Rozchód Wewnętrzny. 5

Mozart Produkcja – filtrowanie na ekranie Rozchód Wewnętrzny. 6

Mozart Produkcja – dodatkowe kolumny z możliwością konfiguracji 8

Opis nowego modułu koszty przy zleceniu : 12

Generowanie dokumentu FZ na podstawie dokumentu PW… 14

Moduł dodatkowy do Mozart Produkcja. 14

Mozart – import z kompletów.. 18

Mozart.exe.config. 18

Mozart.ExtraMenu. 19

Filtr zaawansowany

Filtr zaawansowany to rozwiązanie dostępne na wielu ekranach, które pozwala na spersonalizowanie wyświetlanych informacji w oparciu o wyrażenie logiczne, w którym możemy korzystać z wszystkich kolumn dostępnych na danym ekranie.

Aby uruchomić funkcję należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówku dowolnej kolumny i wybrać z menu kontekstowego.

clip_image002

Wybór pola / kolumny

Zaczynamy od wybrania kolumny, po której chcemy filtrować (budować zapytanie). Po kliknięciu w pole pojawie się lista dostępnych do wyboru kolumn:

clip_image004

Wybieramy tą, która nas interesuje. Następnie wybieramy z listy operator porównania:

clip_image005

Dodawania do dodatkowych pól / kolumn

Klikając w ikonę + możemy dodać kolejną kolumnę do warunków filtrowania.

clip_image006

Klikając w nazwę operatora logicznego możemy zmienić na inny albo stworzyć grupę.

clip_image007

clip_image008

Podczas konstruowania wyrażenia logicznego możemy tworzyć dodatkowe grupy, dla których budujemy kolejny poziom wyrażenia. Pozwala to na tworzenie rozbudowanych wyrażeń obejmujących wiele różnych aspektów.

clip_image009

Utworzony filtr możemy w każdej chwili wyłączyć poprzez odznaczenie chceckboxa przy filtrze:

clip_image011

UWAGA!

Proszę pamiętać o zapisaniu wyglądu ekranu poprzez naciśnięcie ikonki dyskietki znajdującej się prawej, górnej części ekranu.

Funkcja modułu produkcja standardowa. Dostępna we wszystkich wersjach zarządzania produkcją dla Insert (Subiekt GT, Subiekt Nexo Pro, Navireo) i Soneta (enova).

Mozart Produkcja – filtrowanie na ekranie Rozchód Wewnętrzny

Filtr w rw, który usunie z widoku pozycje, które są w całości rozchodowane zgodnie z recepturą czyli w kolumnie pozostało do wydania maja wartość 0. Jeśli na rw mamy 40 pozycji o wiele łatwiej jest

gdy nie widzimy pozycji już całkowicie rozchodowanych.

clip_image013

clip_image015

clip_image016

Mozart Produkcja – filtrowanie na ekranie Rozchód Wewnętrzny

Filtr w rw, który usunie z widoku pozycje, które są w całości rozchodowane zgodnie z recepturą czyli w kolumnie pozostało do wydania maja wartość 0. Jeśli na rw mamy 40 pozycji o wiele łatwiej jest

gdy nie widzimy pozycji już całkowicie rozchodowanych.

clip_image013[1]

clip_image015[1]

clip_image016[1]

clip_image018

Mozart Produkcja – dodatkowe kolumny z możliwością konfiguracji

W nowym setup dodani do widoków dodatkowe kolumny :
CustomUnboun1-5
I teraz możesz tam stworzyć wyliczane kolumny. Czyli odpalasz widok składników ( albo wybór składników ) i dodajesz 3 nowe kolumny
clip_image020
oczywiście tytuły tych kolumn możesz ustawić dowolnie. I teraz jak konfigurujemy te kolumny :

· prawy na kolumnie “Edycja kolumny”clip_image022

clip_image024

· Tu możemy ustawić tytuł nagłówka na cos co chcemy

· Następnie wybieramy “Zaawansowana edycja”

· clip_image026

· W tym przypadku interesują nas pola UnboundType in UnboundExpression

Ustawiamy je tak dla 3 kolumn Type na string a expression :

1. Substring([Kod],0 ,2 )

2. Substring([Kod],3 ,2 )

3. Substring([Kod],5 ,Iif(Len([Kod])==7, 3 , Iif(Len([Kod])==8, 4 ,5 ) ) wr

Powyższe funkcje działają w konfiguracji z wszystkim rozwiązaniami firmy Insert to znaczy: Subiekt GT, Subiekt Nexo Pro, Navireo i enova (firmy Soneta)

clip_image027

Opis nowego modułu koszty przy zleceniu :

clip_image029

clip_image031

Opis poszczególnych kolumn :

· Ilosc – ze struktury

· Ilość wykonana/zużyta ( w zależności czy produkt czy materiał/operacja )

· Czas pracy planowany – ile powinny zające prace na podstawie struktury

· Czas pracy składników – czas pracy na podzleceniach

· Czas pracy – to czas pracy na danym poziomie( czyli operacjach dla tego zlecenia )

· Czas łączny = Czas pracy składników + Czas pracy

· Koszt materiałów planowany – ze struktury ( w oparciu o ostatnia cenę zakupu )

· Koszt materiałów – to jest koszt rzeczywisty na podstawie dokumentów kosztowych ( głównie RW ), tylko na tym poziomie

· Koszt materiałów dla składników – to jest koszt materiałów dla podzleceń( również liczony na podstawie dokumentów kosztowych )

· Koszt pracy planowany – ze struktury

· Koszt pracy – z raportów operacji dla tego zlecenia

· Koszt pracy dla składników – koszty pracy dla podzleceń

· Koszt łączny planowany = Koszt materiałów planowany + Koszt pracy planowany

· Koszt łączny = Koszt materiałów + Koszt materiałów dla składników + Koszt pracy + Koszt pracy dla składników

Generowanie dokumentu FZ na podstawie dokumentu PW

Moduł dodatkowy do Mozart Produkcja

Moduł dodatkowy do Mozart Produkcja, który pozwala na wygenerowanie dokumentu faktury zakupu (FZ) na podstawie uprzednio wystawionego dokumentu przychodu wewnętrznego (PW).

Aby uruchomić moduł należy zalogować się do Mozart Produkcja, wybrać z menu Własne pozycję Powiązanie dokumentów:

clip_image033

Pojawia się ekran modułu Wiązanie PW i FZ:

clip_image035

Na liście magazynów wybieramy te, które chcemy przejrzeć.

Ustawiamy daty dla przeglądanych dokumentów i naciskamy przycisk Pobierz.

clip_image037

Pojawiają się wystawione dokumenty. W górnej części ekranu pojawiają się istniejące dokumenty FZ, a w dolnej PW:

clip_image039

W kolumnie Uwagi pojawia się numer dokumentu, z którym pozycja jest powiązana. Na dokumencie FZ mamy numer PW, a na PW dokumentu FZ.

Aby stworzyć nowe powiązanie, czyli wystawić dokument FZ na podstawie PW zaznaczamy wybrany dokumenty PW klikając na nim lewym przyciskiem myszy, a następnie naciskamy przycisk Utwórz FZ na podstawie PW:

clip_image041

Pojawia się ekran Utwórz FZ

clip_image043

Na którym wprowadzamy w:

1. Kontrahenta (wybieramy z listy),

2. Numer oryginalny FZ

3. Cenę,

4. Ilość w kilogramach.

Następnie naciskamy przycisk Utwórz fakturę.

W tym momencie program wygeneruje dokument FZ, zmodyfikuje opis dokumentu PW i zmieni jego status magazynowy na wywołaj skutek magazynowy.

Mozart – import z kompletów

Dla Subiekt Nexo, Subiekt GT I Navireo

clip_image044

clip_image045

Mozart.exe.config

W sekcji appSetings należy dodać klucz:

<add key=”ImportKompletowPunktMonitorowaniaSymbol” value=”ZP”/>

gdzie ZP (value=”ZP”) to symbol punktu monitorowania

clip_image047

Mozart.ExtraMenu

<?xml version=”1.0″ standalone=”yes”?>

<DocumentElement>

<MenuWlasneTable>

<Nazwa>Import z kompletów</Nazwa>

<Plik>Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportKompletow.dll</Plik>

</MenuWlasneTable>

</DocumentElement>

clip_image048

clip_image050

Scroll to Top