Teoria – Cele i metody zarządzania produkcją

Produkcja to proces polegający na wytworzeniu towarów w celu ich sprzedaży. Zysk ze zbycia tych produktów zależy głównie od sprawnego przebiegu prac. Dlatego coraz ważniejsze stają się inwestycje w zakresie zarządzania produkcją, na każdym jej etapie:

  • planowania,
  • porządkowania,
  • kierowania,
  • kontrolowania.

Samo zarządzanie produkcją sprowadza się do działań osób kierujących procesem produkcji, aby dobra zostały wykonane w zaplanowanej ilości, były zgodne ze specyfikacją oraz w odpowiednim terminie przy jednoczesnej minimalizacji kosztów własnych.

Zarządzanie produkcją – cele

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne zastanawia się ile produktów, w jakim czasie i gdzie wyprodukować, aby przedsięwzięcie przyniosło zysk a firma mogła się rozwijać. Dzięki wdrożeniu odpowiedniej strategii kierownictwo zauważy:

  • większy zysk,
  • zminimalizowanie kosztów,
  • wzrost wydajności pracowników,
  • krótszy czas realizacji zamówienia,
  • zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Metody zarządzania produkcją

Istnieje wiele sposobów na sprawniejsze zarządzanie produkcją. Wśród najpopularniejszych wyróżnia się strategię lean manufacturing, która zakłada dostarczenie klientom takich dóbr, jakich oczekują. Jednocześnie odbywa się to z szacunkiem dla pracowników.

Metoda Kanban ułatwia sterowanie zapasami poprzez wizualizację ich przepływu. Dzięki niej można wyeliminować stan nadprodukcji a także doskonalić czas realizacji zamówień.

Benchmarking natomiast pomaga nieustannie dążyć do doskonalenia procesów poprzez wyszukiwanie optymalnych punktów odniesienia. Przedsiębiorstwo wdrażające tę metodę kopiuje praktyki najlepszych firm konkurencyjnych. Strategia ta wymaga jednak systematyczności i ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań.

System MRP pozwala kontrolować proces produkcji poprzez monitorowanie stanu zapasów. Aby móc go wprowadzić do firmy, należy zaopatrzyć się w specjalistyczne oprogramowanie.

Bardzo duża konkurencja wymusza na firmach poszukiwania nowych rozwiązań, aby wypracowywały one zysk. Jednak jest to możliwe dopiero wtedy, gdy proces produkcji jest realizowany zgodnie z założeniami a klient otrzymuje towar odpowiadający jego wymaganiom.

Scroll to Top