Mozart WWW–błąd konfiguracji

Jeżeli podczas próby instalacji i konfiguracji Mozart Produkcja WWW pojawi się poniższy komunikat to prawdopodobnie próbujemy uruchomić aplikację ASP .NET w wersji 64 bit (domyślne), a powinniśmy w 32 bit.

Aby to zrobić należy uruchomić menadżera serwera IIS, przejść do Puli Aplikacji, Ustawienia Zaawansowane i w sekcji Ogólne i upewnić się, że Włącz aplikacje 32-bitowe ma wartość True:

image

Błąd serwera w aplikacji ‘/’.


Nie można załadować pliku lub zestawu ‘Mozart.DbMagazyn’ lub jednej z jego zależności. Próbowano załadować program w niepoprawnym formacie.

Opis: Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web wystąpił nieobsługiwany wyjątek. Aby uzyskać dodatkowe informacje o błędzie i miejscu jego występowania w kodzie, przejrzyj ślad stosu.
Szczegóły wyjątku: System.BadImageFormatException: Nie można załadować pliku lub zestawu ‘Mozart.DbMagazyn’ lub jednej z jego zależności. Próbowano załadować program w niepoprawnym formacie.
Błąd źródła:

Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web został wygenerowany nieobsługiwany wyjątek. Informacje dotyczące pochodzenia i lokalizacji wyjątku można zidentyfikować przy użyciu poniższego śladu stosu wyjątku.

Ślad ładowania zestawu: Poniższe informacje mogą pomóc w stwierdzeniu, dlaczego nie można było załadować zestawu ‘Mozart.DbMagazyn’.

OSTRZEŻENIE: rejestrowanie informacji o powiązaniach zestawów jest wyłączone.
Aby włączyć rejestrowanie błędów powiązań zestawów, ustaw wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) równą 1.
Uwaga: z włączeniem rejestrowania błędów powiązań zestawów wiąże się pewien spadek wydajności.
Aby wyłączyć tę funkcję, usuń wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

Ślad stosu:

[BadImageFormatException: Nie można załadować pliku lub zestawu 'Mozart.DbMagazyn' lub jednej z jego zależności. Próbowano załadować program w niepoprawnym formacie.]
  System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) +0
  System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks) +225
  System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean forIntrospection) +110
  System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection) +22
  System.Reflection.Assembly.Load(String assemblyString) +34
  System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +48

[ConfigurationErrorsException: Nie można załadować pliku lub zestawu 'Mozart.DbMagazyn' lub jednej z jego zależności. Próbowano załadować program w niepoprawnym formacie.]
  System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssemblyHelper(String assemblyName, Boolean starDirective) +725
  System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAllAssembliesFromAppDomainBinDirectory() +247
  System.Web.Configuration.CompilationSection.LoadAssembly(AssemblyInfo ai) +157
  System.Web.Compilation.BuildManager.GetReferencedAssemblies(CompilationSection compConfig) +226
  System.Web.Compilation.BuildManager.GetPreStartInitMethodsFromReferencedAssemblies() +73
  System.Web.Compilation.BuildManager.CallPreStartInitMethods(String preStartInitListPath, Boolean& isRefAssemblyLoaded) +319
  System.Web.Compilation.BuildManager.ExecutePreAppStart() +170
  System.Web.Hosting.HostingEnvironment.Initialize(ApplicationManager appManager, IApplicationHost appHost, IConfigMapPathFactory configMapPathFactory, HostingEnvironmentParameters hostingParameters, PolicyLevel policyLevel, Exception appDomainCreationException) +820

[HttpException (0x80004005): Nie można załadować pliku lub zestawu 'Mozart.DbMagazyn' lub jednej z jego zależności. Próbowano załadować program w niepoprawnym formacie.]
  System.Web.HttpRuntime.FirstRequestInit(HttpContext context) +523
  System.Web.HttpRuntime.EnsureFirstRequestInit(HttpContext context) +107
  System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestNotificationPrivate(IIS7WorkerRequest wr, HttpContext context) +688


Informacje o wersji: Wersja Microsoft .NET Framework:4.0.30319; Wersja ASP.NET:4.7.3535.0

Scroll to Top