[Błąd] Komunikat błędu przy próbie uruchomienie dodatku

Problem:

Jeżeli podczas próby uruchomienia dodatku pojawi nam się poniższy komunikat błędu to może oznaczać, że próbujemy uruchomić rozszerzenie na niewspieranym setupie.

Rozwiązanie:

Proszę skontaktować się działem pomocy i przekazać informację o wersji programu, na której próbują Państwo uruchomić rozszerzenie.

See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.TypeLoadException: Could not load type ‘AppTools.Logika.PrzykrywanieUICulture’ from assembly ‘AppTools, Version=1.0.6144.3520, Culture=neutral, PublicKeyToken=null’.
    at Mozart.Dodatki.StrukturyImportEksport.UI.ImportEksportWidok.btnEksportuj_Click(Object sender, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
    at DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m)
    at DevExpress.XtraEditors.BaseControl.WndProc(Message& msg)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3468.0 built by: NET472REL1LAST_C
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
—————————————-
Mozart
     Assembly Version: 1.11.138.113
     Win32 Version: 1.11
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.exe
—————————————-
Mozart.DbMagazyn
     Assembly Version: 1.0.6151.16075
     Win32 Version: 1.0.6151.16075
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.DbMagazyn.DLL
—————————————-
Mozart.Types
     Assembly Version: 1.0.6151.16073
     Win32 Version: 1.0.6151.16073
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.Types.DLL
—————————————-
Mozart.Baza
     Assembly Version: 1.0.6151.16074
     Win32 Version: 1.0.6151.16074
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.Baza.DLL
—————————————-
Mozart.GUI
     Assembly Version: 1.11.138.113
     Win32 Version: 1.11
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.GUI.DLL
—————————————-
DevExpress.Utils.v12.1
     Assembly Version: 12.1.8.0
     Win32 Version: 12.1.8.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.Utils.v12.1.DLL
—————————————-
System.Data
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3515.0 built by: NET472REL1LAST_C
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
—————————————-
System
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3451.0 built by: NET472REL1LAST_C
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
—————————————-
System.Core
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3515.0 built by: NET472REL1LAST_C
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
—————————————-
System.Configuration
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3324.0 built by: NET472REL1LAST_C
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
—————————————-
DevExpress.Xpo.v12.1
     Assembly Version: 12.1.8.0
     Win32 Version: 12.1.8.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.Xpo.v12.1.DLL
—————————————-
System.Xml
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
—————————————-
DevExpress.BonusSkins.v12.1
     Assembly Version: 12.1.8.0
     Win32 Version: 12.1.8.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.BonusSkins.v12.1.DLL
—————————————-
AppTools
     Assembly Version: 1.0.6144.3520
     Win32 Version: 1.0.6144.3520
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/AppTools.DLL
—————————————-
System.Windows.Forms
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3515.0 built by: NET472REL1LAST_C
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
—————————————-
System.Drawing
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
—————————————-
LicenseVerificator
     Assembly Version: 1.0.0.0
     Win32 Version: 1.0.0.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/LicenseVerificator.DLL
—————————————-
Core
     Assembly Version: 1.0.0.0
     Win32 Version: 1.0.0.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Core.DLL
—————————————-
DevExpress.Data.v12.1
     Assembly Version: 12.1.8.0
     Win32 Version: 12.1.8.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.Data.v12.1.DLL
—————————————-
System.Data.DataSetExtensions
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.DataSetExtensions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.DataSetExtensions.dll
—————————————-
System.Numerics
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
—————————————-
Microsoft.CSharp
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3062.0
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.CSharp/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.CSharp.dll
—————————————-
System.Transactions
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
—————————————-
System.EnterpriseServices
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
—————————————-
DevExpress.XtraEditors.v12.1
     Assembly Version: 12.1.8.0
     Win32 Version: 12.1.8.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.XtraEditors.v12.1.DLL
—————————————-
Mozart.Baza.resources
     Assembly Version: 1.0.6151.16074
     Win32 Version: 1.0.6151.16074
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/pl/Mozart.Baza.resources.DLL
—————————————-
WindowsBase
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3490.0 built by: NET472REL1LAST_C
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
—————————————-
Mozart.Core
     Assembly Version: 1.0.0.0
     Win32 Version: 1.0.0.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.Core.DLL
—————————————-
System.Web.Services
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
—————————————-
System.ServiceModel
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3515.0 built by: NET472REL1LAST_C
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.ServiceModel.dll
—————————————-
DevExpress.XtraReports.v12.1
     Assembly Version: 12.1.8.0
     Win32 Version: 12.1.8.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.XtraReports.v12.1.DLL
—————————————-
DevExpress.Printing.v12.1.Core
     Assembly Version: 12.1.8.0
     Win32 Version: 12.1.8.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.Printing.v12.1.Core.DLL
—————————————-
System.Configuration.Install
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3062.0 built by: NET472REL1
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration.Install/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.Install.dll
—————————————-
DevExpress.XtraGrid.v12.1
     Assembly Version: 12.1.8.0
     Win32 Version: 12.1.8.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.XtraGrid.v12.1.DLL
—————————————-
StructureMap
     Assembly Version: 1.0.0.0
     Win32 Version: 1.0.0.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.DLL
—————————————-
Mozart.Tools
     Assembly Version: 1.0.0.0
     Win32 Version: 1.0.0.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.Tools.DLL
—————————————-
fa1235a5-d398-4527-a006-b1f4515ad925InstanceBuilderAssembly
     Assembly Version: 1.0.0.0
     Win32 Version: 1.0.0.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.dll
—————————————-
5278eae2-75c3-4ea4-b24b-39a1c6c2daa8InstanceBuilderAssembly
     Assembly Version: 1.0.0.0
     Win32 Version: 1.0.0.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.dll
—————————————-
b3a3b83f-9703-45b1-aee9-38fdd3051390InstanceBuilderAssembly
     Assembly Version: 1.0.0.0
     Win32 Version: 1.0.0.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.dll
—————————————-
66059588-fb91-4ba1-8391-4e718824902aInstanceBuilderAssembly
     Assembly Version: 1.0.0.0
     Win32 Version: 1.0.0.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.dll
—————————————-
316a059c-b014-4985-9862-882c110a636cInstanceBuilderAssembly
     Assembly Version: 1.0.0.0
     Win32 Version: 1.0.0.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.dll
—————————————-
NLog
     Assembly Version: 2.0.1.0
     Win32 Version: 2.0.1.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/NLog.DLL
—————————————-
Mozart.Dodatki.Harmonogramowanie.AdapteryMozarta
     Assembly Version: 1.0.0.0
     Win32 Version: 1.0.0.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.Dodatki.Harmonogramowanie.AdapteryMozarta.DLL
—————————————-
System.Dynamic
     Assembly Version: 4.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3062.0
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Dynamic/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Dynamic.dll
—————————————-
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
     Assembly Version: 0.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3468.0 built by: NET472REL1LAST_C
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
—————————————-
Microsoft.GeneratedCode
     Assembly Version: 1.0.0.0
     Win32 Version: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
     CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
—————————————-
Licence
     Assembly Version: 1.0.0.0
     Win32 Version: 1.0.0.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Licence.DLL
—————————————-
DevExpress.XtraBars.v12.1
     Assembly Version: 12.1.8.0
     Win32 Version: 12.1.8.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.XtraBars.v12.1.DLL
—————————————-
Mozart.GUI.resources
     Assembly Version: 1.11.138.113
     Win32 Version: 1.11
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/pl/Mozart.GUI.resources.DLL
—————————————-
Mozart.Wlasne
     Assembly Version: 1.0.0.0
     Win32 Version: 1.0.0.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.Wlasne.DLL
—————————————-
Mozart.Dodatki.StrukturyImportEksportXlsx
     Assembly Version: 1.0.0.0
     Win32 Version: 1.0.0.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.Dodatki.StrukturyImportEksportXlsx.DLL
—————————————-
DevExpress.XtraLayout.v12.1
     Assembly Version: 12.1.8.0
     Win32 Version: 12.1.8.0
     CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.XtraLayout.v12.1.DLL
—————————————-

************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.

For example:

Scroll to Top