[Błąd] System.InvalidCastException: Nie można rzutować obiektu modelu COM typu ‘System.__ComObject’ na typ interfejsu

Problem:

Podczas uruchamiania Mozarta pojawia się problem z zalogowaniem do systemu magazynowego.

Rozwiązanie:

Czasami pojawiają się błędy typu
System.InvalidCastException: Nie można rzutować obiektu modelu COM typu 'System.__ComObject' na typ interfejsu
Tutaj na forum subiekta sa do tego dyskusje i ogólnie obejściem jest przeinstalowanie Subiekta/Navireo z pełnej wersji instalacyjnej, na uprawnieniach Administratora.
https://partnerzy.insert.com.pl/forum/posts/list/89414.html
https://partnerzy.insert.com.pl/forum/posts/list/90693.html
Z tym ze najbezpieczniej jest  :

  • odinstalować Subiekt / Navireo
  • zainstalować ponownie z pełnej instalki na użytkowniku Administrator

Problem wynika z tego ze aktualizacje Windows uszkadzają czasami zależności Sfery i przestaje ona działać.

Komunikat błędu:

Mozart, 1.11.138.127: System.InvalidCastException: Nie można rzutować obiektu modelu COM typu ‘System.__ComObject’ na typ interfejsu ‘InsERT.Subiekt’. Ta operacja nie powiodła się, ponieważ wywołanie metody QueryInterface dla składnika modelu COM w celu uzyskania interfejsu o identyfikatorze IID ‘{1AC1D192-883C-4B55-9EF3-19DE0DE3FC68}’ nie powiodło się z powodu następującego błędu: Wystąpił błąd podczas ładowania biblioteki typu/DLL. (Wyjątek od HRESULT: 0x80029C4A (TYPE_E_CANTLOADLIBRARY)).

   w Mozart.Subiekt.DbMagazyn.MagazynLoader.ZalogujDoMagazynuInteraktywnie(Magazyn magazyn, String nazwaMagazynu, String nazwaBazyMozarta, String polaczenieSqlDoMozarta, String sqlUser, String sqlPass, Boolean argTrust, String sqlSerwerName) w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Subiekt\SubiektGT\MagazynLoader.cs:wiersz 246

Scroll to Top