[Błąd] System.InvalidCastException: Nie można rzutować obiektu modelu COM typu ‘InsERT.NavireoClass’ na typ interfejsu ‘InsERT._Navireo’

[Problem]

Nie można uruchomić Mozarta.

[Rozwiązanie]

1. Reinstalacja systemu magazynowego( Subiekt GT, Subiekt Nexo lub Navireo) na uprawnieniach Administratora.

2. Instalacja nowej wersji Mozart Produkcja

3. Jeżeli to nie pomoże prosimy o bezpośredni kontakt z pomoc@aptor.pl

[Komunikat błędu]

Mozart, 1.11.138.127: System.InvalidCastException: Nie można rzutować obiektu modelu COM typu ‘InsERT.NavireoClass’ na typ interfejsu ‘InsERT._Navireo’. Ta operacja nie powiodła się, ponieważ wywołanie metody QueryInterface dla składnika modelu COM w celu uzyskania interfejsu o identyfikatorze IID ‘{6FA331DE-7C8B-4FA4-99E0-ECC77F821822}’ nie powiodło się z powodu następującego błędu: Wystąpił błąd podczas ładowania biblioteki typu/DLL. (Wyjątek od HRESULT: 0x80029C4A (TYPE_E_CANTLOADLIBRARY)).

w System.StubHelpers.StubHelpers.GetCOMIPFromRCW(Object objSrc, IntPtr pCPCMD, IntPtr& ppTarget, Boolean& pfNeedsRelease)

w InsERT.NavireoClass.Zaloguj(String bstrServer, AutentykacjaEnum eServerAuth, String bstrServerUser, String bstrServerPass, String bstrDatabase, String bstrAppRoleName, String bstrAppRolePass, AutentykacjaEnum eEmployeeAuth, Object vEmployeeId, String bstrEmpoyeePass)

w Mozart.Navireo.DbMagazyn.MagazynLoader.ZalogujDoMagazynuInteraktywnie(Magazyn magazyn, String nazwaMagazynu, String nazwaBazyMozarta, String polaczenieSqlDoMozarta, String sqlUser, String sqlPass, Boolean argTrust, String sqlSerwerName) w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Navireo\Navireo\MagazynLoader.cs:wiersz 313

Mozart Produkcja to program do zleceń produkcyjnych, który cały czas jest rozwijany. Pojawiają się w nim nowe funkcje oraz zapewniamy w nim bieżącą integrację z wspieranymi programami. Stąd też mimo naszych najszczerszych chęci mogą pojawić się w nim problemy, za które z góry przepraszamy.

Scroll to Top