[Błąd] – Mozart.Dodatki.Kanban, błąd podczas drukowania planu z zakładki maszyny

Opis:

Jeżeli podczas korzystania z rozszerzania aplikacji Mozart Produkcja o nazwie Mozart.Dodatki.Kanban (rozszerzenie dodatkowe), przy próbie drukowania planu pojawi się błąd o poniższym komunikacie to prawdopodobnie mamy nieaktualną bibliotekę dodatku.

Moduł Kanban pozwala na ręczne sterowania zadaniami i przydzielanie na poszczególne maszyny. Dotyczy to zarówno całych podzleceń jak i operacji.

Program do planowania produkcji excel, taki wydruk można wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego.

Przyczyna:

Błędna biblioteka.

Rozwiązania:

Wgrać nowszą wersję dodatku.

Komuniakt błędu pojawia się podczas próbyy drukowania planu (funkcja Druku plan) na zkładce Maszyny
Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.
************** Tekst wyjątku **************
System.ArgumentException: ‘06.04.2020 06:59:59’ is not a valid value for ‘End’
w DevExpress.XtraScheduler.Native.Exceptions.ThrowArgumentException(String propName, Object val)
w DevExpress.XtraScheduler.TimeInterval.set_End(DateTime value)
w DevExpress.XtraScheduler.TimeInterval..ctor(DateTime start, DateTime end)
w Mozart.Dodatki.Kanban.Services.KanbanWydrukService.<>c__DisplayClass0_0.<Drukuj>b__0(KanbanPrzypisanieZlecenia p) w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Dodatki\Mozart.Dodatki.Kanban\Services\KanbanWydrukService.cs:wiersz 20
w System.Linq.Enumerable.WhereListIterator`1.MoveNext()
w Mozart.Dodatki.Kanban.Services.KanbanWydrukService.Drukuj(TimeInterval wybranaData, List`1 przypisania) w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Dodatki\Mozart.Dodatki.Kanban\Services\KanbanWydrukService.cs:wiersz 29
w Mozart.Dodatki.Kanban.Views.KanbanView.DrukujPlanClickHandlerMaszyny(Object sender, EventArgs e) w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Dodatki\Mozart.Dodatki.Kanban\Views\KanbanView.cs:wiersz 457
w DevExpress.Utils.Menu.DXMenuItem.OnClick()
w DevExpress.XtraBars.Utils.DXPopupXtraMenu.OnBarMenuClick(Object sender, ItemClickEventArgs e)
w DevExpress.XtraBars.BarItem.OnClick(BarItemLink link)
w DevExpress.XtraBars.BarBaseButtonItem.OnClick(BarItemLink link)
w DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkClick()
w DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
w DevExpress.XtraBars.BarButtonItemLink.OnLinkAction(BarLinkAction action, Object actionArgs)
w DevExpress.XtraBars.BarItemLink.OnLinkActionCore(BarLinkAction action, Object actionArgs)
w DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.ClickLink(BarItemLink link)
w DevExpress.XtraBars.ViewInfo.BarSelectionInfo.UnPressLink(BarItemLink link)
w DevExpress.XtraBars.Controls.CustomLinksControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
w DevExpress.XtraBars.Controls.CustomControl.WndProc(Message& msg)
w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4121.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
—————————————-
Mozart
Wersja zestawu: 1.11.138.127
Wersja Win32: 1.11
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.exe
—————————————-
Mozart.DbMagazyn
Wersja zestawu: 1.0.7373.15005
Wersja Win32: 1.0.7373.15005
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.DbMagazyn.DLL
—————————————-
Mozart.Types
Wersja zestawu: 1.0.7368.28759
Wersja Win32: 1.0.7368.28759
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.Types.DLL
—————————————-
Mozart.Baza
Wersja zestawu: 1.0.7373.15003
Wersja Win32: 1.0.7373.15003
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.Baza.DLL
—————————————-
Mozart.GUI
Wersja zestawu: 1.11.138.127
Wersja Win32: 1.11
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.GUI.DLL
—————————————-
Mozart.Tools
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.Tools.DLL
—————————————-
NLog
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.1.2
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/NLog.DLL
—————————————-
System
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4001.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
—————————————-
System.Configuration
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
—————————————-
System.Core
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4121.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
—————————————-
System.Xml
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
—————————————-
LicenseVerificator
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/LicenseVerificator.DLL
—————————————-
DevExpress.BonusSkins.v12.1
Wersja zestawu: 12.1.8.0
Wersja Win32: 12.1.8.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.BonusSkins.v12.1.DLL
—————————————-
DevExpress.Utils.v12.1
Wersja zestawu: 12.1.8.0
Wersja Win32: 12.1.8.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.Utils.v12.1.DLL
—————————————-
DevExpress.Xpo.v12.1
Wersja zestawu: 12.1.8.0
Wersja Win32: 12.1.8.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.Xpo.v12.1.DLL
—————————————-
AppTools
Wersja zestawu: 1.0.7368.28759
Wersja Win32: 1.0.7368.28759
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/AppTools.DLL
—————————————-
System.Data
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4121.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
—————————————-
System.Windows.Forms
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4121.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
—————————————-
System.Drawing
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
—————————————-
Mozart.PluginManagement
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.PluginManagement.DLL
—————————————-
Core
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Core.DLL
—————————————-
mscorlib.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
—————————————-
DevExpress.Data.v12.1
Wersja zestawu: 12.1.8.0
Wersja Win32: 12.1.8.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.Data.v12.1.DLL
—————————————-
System.Data.DataSetExtensions
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.DataSetExtensions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.DataSetExtensions.dll
—————————————-
System.Numerics
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
—————————————-
Microsoft.CSharp
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.CSharp/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.CSharp.dll
—————————————-
System.Data.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Data.resources.dll
—————————————-
System.Transactions
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
—————————————-
System.EnterpriseServices
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
—————————————-
DevExpress.XtraEditors.v12.1
Wersja zestawu: 12.1.8.0
Wersja Win32: 12.1.8.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.XtraEditors.v12.1.DLL
—————————————-
Mozart.Baza.resources
Wersja zestawu: 1.0.7373.15003
Wersja Win32: 1.0.7373.15003
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/pl/Mozart.Baza.resources.DLL
—————————————-
System.Runtime.Caching
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Caching/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Runtime.Caching.dll
—————————————-
WindowsBase
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4121.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
—————————————-
Mozart.Core
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.Core.DLL
—————————————-
System.Web.Services
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
—————————————-
System.ServiceModel
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4121.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.ServiceModel.dll
—————————————-
System.Configuration.Install
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration.Install/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.Install.dll
—————————————-
DevExpress.XtraGrid.v12.1
Wersja zestawu: 12.1.8.0
Wersja Win32: 12.1.8.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.XtraGrid.v12.1.DLL
—————————————-
DevExpress.XtraReports.v12.1
Wersja zestawu: 12.1.8.0
Wersja Win32: 12.1.8.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.XtraReports.v12.1.DLL
—————————————-
DevExpress.Printing.v12.1.Core
Wersja zestawu: 12.1.8.0
Wersja Win32: 12.1.8.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.Printing.v12.1.Core.DLL
—————————————-
StructureMap
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.DLL
—————————————-
15dc783d-bae4-4e2d-b4ea-63ab31a7f504InstanceBuilderAssembly
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.dll
—————————————-
a6b87954-6d2a-4aa7-b093-7ddf14399d40InstanceBuilderAssembly
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.dll
—————————————-
7cc81e30-7adb-4117-beaa-4d81df655cdfInstanceBuilderAssembly
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.dll
—————————————-
3c5f7e17-ad7f-4dba-b104-19d5c2af14ccInstanceBuilderAssembly
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.dll
—————————————-
536e9c40-0d3f-4770-bbf3-0aadfa7e3061InstanceBuilderAssembly
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.dll
—————————————-
5c385abe-e877-4851-a06c-b102eec8f3ceInstanceBuilderAssembly
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.dll
—————————————-
cc2037f3-9730-4f47-afa3-f8aaa5bdd78cInstanceBuilderAssembly
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.dll
—————————————-
d34c1781-de2d-4943-9024-3918d3d427a7InstanceBuilderAssembly
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.dll
—————————————-
e86c8cbd-9fd6-4b4f-b222-46d6676551b3InstanceBuilderAssembly
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.dll
—————————————-
1751305a-bbf5-4201-9cc7-aad340e282a7InstanceBuilderAssembly
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/StructureMap.dll
—————————————-
Mozart.Dodatki.Kanban
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.Dodatki.Kanban.DLL
—————————————-
Mozart.Dodatki.Harmonogramowanie.AdapteryMozarta
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.Dodatki.Harmonogramowanie.AdapteryMozarta.DLL
—————————————-
Interop.InsERT
Wersja zestawu: 1.170.0.0
Wersja Win32: 1.6001.10.4671
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Interop.InsERT/1.170.0.0__a59bfa3a209beb60/Interop.InsERT.dll
—————————————-
System.Dynamic
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Dynamic/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Dynamic.dll
—————————————-
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
Wersja zestawu: 0.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4121.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
—————————————-
Microsoft.GeneratedCode
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
—————————————-
Licence
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Licence.DLL
—————————————-
Autofac
Wersja zestawu: 3.5.0.0
Wersja Win32: 3.5.2.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Autofac.DLL
—————————————-
Mozart.UI
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.UI.DLL
—————————————-
System.Security
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Security/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Security.dll
—————————————-
System.Data.SqlXml
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Data.SqlXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.SqlXml.dll
—————————————-
Accessibility
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
—————————————-
DevExpress.XtraBars.v12.1
Wersja zestawu: 12.1.8.0
Wersja Win32: 12.1.8.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.XtraBars.v12.1.DLL
—————————————-
Mozart.GUI.resources
Wersja zestawu: 1.11.138.127
Wersja Win32: 1.11
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/pl/Mozart.GUI.resources.DLL
—————————————-
Mozart.Wlasne
Wersja zestawu: 1.0.0.0
Wersja Win32: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/Mozart.Wlasne.DLL
—————————————-
nunit.framework
Wersja zestawu: 3.10.1.0
Wersja Win32: 3.10.1.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/nunit.framework.DLL
—————————————-
DevExpress.XtraScheduler.v12.1.Core
Wersja zestawu: 12.1.8.0
Wersja Win32: 12.1.8.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.XtraScheduler.v12.1.Core.DLL
—————————————-
DevExpress.XtraScheduler.v12.1
Wersja zestawu: 12.1.8.0
Wersja Win32: 12.1.8.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.XtraScheduler.v12.1.DLL
—————————————-
DevExpress.XtraLayout.v12.1
Wersja zestawu: 12.1.8.0
Wersja Win32: 12.1.8.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.XtraLayout.v12.1.DLL
—————————————-
DevExpress.XtraScheduler.v12.1.Extensions
Wersja zestawu: 12.1.8.0
Wersja Win32: 12.1.8.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.XtraScheduler.v12.1.Extensions.DLL
—————————————-
DevExpress.XtraTreeList.v12.1
Wersja zestawu: 12.1.8.0
Wersja Win32: 12.1.8.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.XtraTreeList.v12.1.DLL
—————————————-
DevExpress.XtraPrinting.v12.1
Wersja zestawu: 12.1.8.0
Wersja Win32: 12.1.8.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/DevExpress.XtraPrinting.v12.1.DLL
—————————————-
System.Web
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.4075.0 built by: NET48REL1LAST
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
—————————————-
AutoMapper
Wersja zestawu: 6.2.2.0
Wersja Win32: 6.2.2.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/MozartIns/AutoMapper.DLL
—————————————-
System.Windows.Forms.resources
Wersja zestawu: 4.0.0.0
Wersja Win32: 4.8.3752.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
—————————————-
************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.
Na przykład:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging=”true” />
</configuration>
Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

Scroll to Top