[Błąd] Mozart WWW–błąd ekranu

Problem

Jeżeli podczas konfiguracji i próby uruchomienia modułu WWW pojawia się poniższy komunikat błędu to prawdopodobnie próbujemy uruchomić testową wersję rozwiązania.

Rozwiązanie

Rozwiązaniem jest pobranie najnowszej dostępnej wersji web deploya. Program magazynowo-produkcyjny został skonfigurowany przy użyciu testowej, rozwojowej wersji, która może zawierać błędy.

Komunikat

Server Error in ‘/’ Application.
Object reference not set to an instance of an object.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:

[NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.]
    Mozart.DbMagazyn.SubiektMagazyn.getTowRowById(Int32 argTowId) +57
    Mozart.DbMagazyn.SubiektMagazyn.PobierzListeCenDlaTowaru(Int32 argTowId, Boolean czyBrutto) +33
    Mozart.Types.Magazyn.PobierzListeCenDlaTowaru(Int32 argTowId, Boolean czyBrutto) +28
    Mozart.GUI.Forms.Struktura.ElementStrukturySkladnik..ctor(XpoSkladniki skladnik, IElementStruktury parent, Struktura struktura, Boolean liczDalej, Func`2 filterMethod) +2495
    Mozart.GUI.Forms.Struktura.ElementStrukturySkladnik..ctor(XpoSkladniki skladnik, IElementStruktury parent, Struktura struktura, Boolean liczDalej, Func`2 filterMethod) +1463
    Mozart.GUI.Forms.Struktura.ElementStrukturyWariant..ctor(XpoWarianty wariant, IElementStruktury parent, Struktura struktura, Boolean liczDalej, Func`2 filterMethod) +1440
    Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Views.LarsLaj.StrukturaProduktuView.ZaladujRaport() +290

Scroll to Top