Mozart Produkcja–błędna konfiguracja dodatku do importu z kompletów

[Problem]

Jeżeli podczas użytkowania rozszerzenia do importu kompletów (rozszerzenie działa zarówno z enova, Subiekt GT, Subiekt Nexo jak i Navireo) pojawia się błąd:

Mozart, 1.11.138.127: System.Exception: Brak podanego symbolu punktu monitorowania
   w Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportKompletow.Logika.ImportKompletowSerwis.WczytajKonfiguracje(Session sesja) w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Dodatki\Mozart.Dodatki.Subiekt.ImportKompletow\Logika\ImportKompletowSerwis.cs:wiersz 240
   w Mozart.Dodatki.AutomatyczneZamowienia.ImportZamowienZadanie.OnDoWork(DoWorkEventArgs e) w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Dodatki\Mozart.Dodatki.AutomatyczneZamowienia\PluginEntry.cs:wiersz 89
   w System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)

clip_image002

[Rozwiązanie]

Plik Mozart.exe.config wymaga konfiguracji jak normalny import kompletów, w sekcji appSettings należy dodać konfigurację i wskazać symbol punktu monitorowania <add key=”ImportKompletowPunktMonitorowaniaSymbol” value=”ZP“/>

<appSettings>
		<add key="ImportKompletowPunktMonitorowaniaSymbol" value="ZP"/>
    <add key="ImportZBazyNexo" value="true"/>
	</appSettings>

System MES do realizacji, kontroli i rozliczenia produkcji. Kontrola czasu pracy.

Tak wygląda podstawowy plik konfiguracyjny Mozart.exe.config:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<configuration>
   <configSections>
     <section name=”harmonogramowanieKonfiguracja” allowDefinition=”Everywhere” allowLocation=”true” type=”Mozart.Harmonogramowanie.Core.HarmonogramowanieKonfiguracja, Mozart.Harmonogramowanie.Core”/>
   </configSections>
   <runtime>
     <assemblyBinding xmlns=”urn:schemas-microsoft-com:asm.v1″>
       <dependentAssembly>
         <assemblyIdentity name=”NLog” publicKeyToken=”5120e14c03d0593c”
           culture=”neutral” />
         <codeBase version=”4.0.0.0″ href=”libs\NLog.dll” />
       </dependentAssembly>
       <dependentAssembly>
         <assemblyIdentity name=”Newtonsoft.Json” publicKeyToken=”30ad4fe6b2a6aeed”
           culture=”neutral” />
         <codeBase version=”12.0.0.0″ href=”libs\Newtonsoft.Json.dll” />
       </dependentAssembly>
     </assemblyBinding>
   </runtime>


  <appSettings>
     <!–   User application and configured property settings go here.–>
     <!–   Example: <add key=”settingName” value=”settingValue”/> –>
     <add key=”MainForm.Opacity” value=”1″/>
     <add key=”MainForm.ShowInTaskbar” value=”True”/>
     <add key=”ClientSettingsProvider.ServiceUri” value=””/>
     <!– Ponizszy wpis nalezy odkomentowac jezeli mamy odzielny komputer na serwer SQL-owy –>
     <!– albo sa jakies inne problemy z robienie/odtwarzaniem backupow. Ten katalog powinny byc –>
     <!– dostępny dla serwer SQL-owego – czyli odpowiednie uprawnienia i na tej samej maszynie gdzie jest zainstalowany serwer SQL-owy –>
     <!–<add key=”backupDir” value=”C:\KatalogNaBackupyNaSerwerze”/>–>
     <!–<add key=”navireoIQAFile” value=””/>
     <add key=”navireoLogowanieFormularzem” value=”false”/>–>
     <add key=”nexoLoginAdministrator” value=””/>
   </appSettings>


  <harmonogramowanieKonfiguracja NazwaBiblioteki=”Mozart.Dodatki.Harmonogramowanie.AdapteryMozarta.dll” NazwaTypu=”Mozart.Dodatki.Harmonogramowanie.Logika.Mozart.AdapterDlaMozartaPoProduktach”/>


  <startup>
     <supportedRuntime version=”v4.0″ sku=”.NETFramework,Version=v4.6.1″/>
   </startup>
</configuration>Tak wygląda zmodyfikowany plik konfiguracyjny Mozart.exe.config:

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
< configuration>
   <configSections>
     <section name=”harmonogramowanieKonfiguracja” allowDefinition=”Everywhere” allowLocation=”true” type=”Mozart.Harmonogramowanie.Core.HarmonogramowanieKonfiguracja, Mozart.Harmonogramowanie.Core”/>
   </configSections>
   <runtime>
     <assemblyBinding xmlns=”urn:schemas-microsoft-com:asm.v1″>
       <dependentAssembly>
         <assemblyIdentity name=”NLog” publicKeyToken=”5120e14c03d0593c”
           culture=”neutral” />
         <codeBase version=”4.0.0.0″ href=”libs\NLog.dll” />
       </dependentAssembly>
       <dependentAssembly>
         <assemblyIdentity name=”Newtonsoft.Json” publicKeyToken=”30ad4fe6b2a6aeed”
           culture=”neutral” />
         <codeBase version=”12.0.0.0″ href=”libs\Newtonsoft.Json.dll” />
       </dependentAssembly>
     </assemblyBinding>
   </runtime>

  <appSettings>
     <!–   User application and configured property settings go here.–>
     <!–   Example: <add key=”settingName” value=”settingValue”/> –>
     <add key=”MainForm.Opacity” value=”1″/>
     <add key=”MainForm.ShowInTaskbar” value=”True”/>
     <add key=”ClientSettingsProvider.ServiceUri” value=””/>
     <!– Ponizszy wpis nalezy odkomentowac jezeli mamy odzielny komputer na serwer SQL-owy –>
     <!– albo sa jakies inne problemy z robienie/odtwarzaniem backupow. Ten katalog powinny byc –>
     <!– dostępny dla serwer SQL-owego – czyli odpowiednie uprawnienia i na tej samej maszynie gdzie jest zainstalowany serwer SQL-owy –>
     <!–<add key=”backupDir” value=”C:\KatalogNaBackupyNaSerwerze”/>–>
     <!–<add key=”navireoIQAFile” value=””/>
     <add key=”navireoLogowanieFormularzem” value=”false”/>–>
     <add key=”nexoLoginAdministrator” value=””/>

<add key=”ImportKompletowPunktMonitorowaniaSymbol” value=”ZP“/>

<add key=”ImportZBazyNexo” value=”true”/>
   </appSettings>

  <harmonogramowanieKonfiguracja NazwaBiblioteki=”Mozart.Dodatki.Harmonogramowanie.AdapteryMozarta.dll” NazwaTypu=”Mozart.Dodatki.Harmonogramowanie.Logika.Mozart.AdapterDlaMozartaPoProduktach”/>

  <startup>
     <supportedRuntime version=”v4.0″ sku=”.NETFramework,Version=v4.6.1″/>
   </startup>
< /configuration>

Scroll to Top