Błąd Mozart WWW po wgraniu nowej wersji Deploya

Opis

Jeżeli po wgraniu nowej wersji Mozart WWW pojawi się problem z otworzeniem jakiegokolwiek ekranu i pojawia się poniższy komunikat to prawdopodobnie nadpisaliśmy istniejącą konfigurację programu. W takim przypadku należy przywrócić poprawną konfigurację.

Rozwiązanie

Poprawić plik konfiguracyjny Mozart WWW

Web.config

lub (zalecane) odtworzyć jego wcześniejszą wersję.

Warto pamiętać, aby przed aktualizacją zrobić kopię istniejącej konfiguracji, żeby w przypadku problemów była możliwość powrotu do wcześniejszych ustawień.

Mozart program do zarządzania produkcją dla Subiekt GT, Subiekt Nexo, Navireo i enova. 

Komunikat

Server Error in ‘/’ Application.
String was not recognized as a valid Boolean.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.FormatException: String was not recognized as a valid Boolean.
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[FormatException: String was not recognized as a valid Boolean.]
System.Boolean.Parse(String value) +12859493
Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.GetDataLayer() +237
Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.get_DataLayer() +92
Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.GetNewSession() +10
Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Views.LarsLaj.StrukturaProduktuView.Page_Init(Object sender, EventArgs e) +11
System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +52
System.Web.UI.Control.OnInit(EventArgs e) +97
System.Web.UI.Page.OnInit(EventArgs e) +14
System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +142
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +416
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.8.4210.0

Scroll to Top