PLAN PRODUKCYJNY

Plan produkcyjny określa ilość towaru, jaka ma zostać wykonana w danym czasie i w jakiej ilości. Do realizacji takiego planu potrzebne jest określenie zasobów i mocy produkcyjnej. Jest, to codzienny element, na którym bazują firmy duże, jak i te małe. To właśnie plan produkcyjny pozwala ułatwić danej spółce dążenie do celu. Poniżej zostanie przedstawiony wzór, na bazie, którego należy się opierać, budując własny plan produkcyjny.

  1. ODPOWIEDNIE ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI.

    Jest, to bardzo ważne, aby pracownicy pracujący w firmie byli odpowiednio poinformowani, co i w jakiej kolejności mają robić, aby praca została wykonana, tak jak powinna. Jest, to duże ułatwienie dla osoby kierującej firmą. Nie zawsze może ona być obecna w niej. Ma inne ważne spotkania, a co za tym idzie, nie ma czasu, aby odpowiadać telefonicznie na wiele pytań swoich pracowników.

    Aby, to osiągnąć w swoim planie należy określić w jasny sposób, co i w jakiej kolejności ma zostać wykonane. W tym celu przyda się stworzenie odpowiedniej do tego – listy. Pracownik ma z niej odczytać, jak ma wykonań dane zadanie. Takie wytyczne powinny zostać opisane w sposób jasny i zwięzły.

  2. WIEDZA O WYDAJNOŚCI I OBŁOŻENIU MASZYN

Nic nie zostanie wykonane, kiedy właściciel firmy nie będzie miał wiedzy na temat wydajności sprzętów, które posiada jego firma. Bez tego nie będzie możliwe dotrzymanie, jakichkolwiek terminów. Co za tym idzie, nie będzie mógł on liczyć na wysokie zarobki i dalszą opłacalność prowadzonego przez siebie biznesu.

W związku z tym jest, to kolejny element planu produkcyjnego, który pozwoli na efektywną pracę. Warto, w związku z tym utworzyć jasną i prostą w obsłudze tabelkę, która pozwoli na odczytanie, która maszyna i w jakich godzinach jest zajęta. Pozwoli, to na szybsze dopięcie z handlowcami potrzebnych i koniecznych terminów, oraz na prostsze i łatwiejsze przekazanie pracownikom, na jakiej maszynie i w jakich godzinach mają wykonywać swoje obowiązki.

Niektóre systemy same wysyłają powiadomienia o przeciążeniu maszyny, czy również o jej zajęciu przez jakąś osobę. Jest, to świetna opcja dla osób prowadzących duże firmy, ponieważ dopilnowanie samemu całego zabiegu, może być zwyczajnie niemożliwe.

3. WIEDZA O WYKONANIU POPRZEDNIEJ OPERACJI

Kolejnym elementem, który w znacznym stopniu ułatwi organizację pracy, będzie stworzenie planu, który będzie nie tylko określał obowiązki na daną chwilę. Taką rzeczą będzie wpisanie pracownikom w plan obowiązków, które mogą zacząć robić po skończeniu danej czynności. Ograniczy, to chodzenie po hali produkcyjnej, czy magazynie w celu dopytania się o dalszym planie działania.

Zwiększy, to intensywność pracy, a także spowoduje zmniejszenie tym faktem frustracji u pracownika. Przyda się, to kiedy na stanie w firmie zabraknie elementu, który konieczny jest do wykonania danej pracy. Wtedy taka osoba może zerknąć w plan produkcji przygotowany przez swojego przełożonego i zacząć wykonywać nowe zajęcie. Spowoduje to, że firma w takim momencie nie stanie, tylko dalej będzie funkcjonowała na najwyższym poziomie i bez przerwy będzie pracowała nad zyskami.

4. EXCEL, JAKO UŁATWIENIE ORGANIZACJI PRACY

Wszystkie wyżej przedstawione warunki, odpowiedniego planu produkcji mogą zostać spełnione, korzystając z bardzo popularnego programu, jakim jest Excel. Pozwala on na stworzenie wszystkich potrzebnych tabelek i wykresów, ułatwiających funkcjonowanie firmy. Pozwoli, to na zwiększenie intensywności pracy wśród pracowników i ułatwienie wykonywania ich pracy. Wpłynie, to pozytywnie na ich zadowolenie, jak i osoby zarządzającej firmą.

Scroll to Top