Planowanie produkcji w małej firmie. Dlaczego warto zaopatrzyć się w program do tego celu?

Każdy właściciel firmy chciałby, aby wszystko w niej było uporządkowane. Właściwe funkcjonowanie to zlecenia realizowane na czas, produkty nieposiadające wad montażowych, pracownicy znający zakres swoich obowiązków oraz praca zaplanowana tak, by wszystkie maszyny pracowały cały czas z pełnym obłożeniem.

Zalety planowania produkcji

W małych przedsiębiorstwach zatrudniających kilku pracowników, na pierwszy rzut oka nie ma potrzeby tworzenia planów produkcyjnych. Jednakże, jeśli liczba zleceń wzrośnie to, aby zapobiec powstaniu bałaganu i opóźnień w realizacji zleceń, może zajść konieczność wprowadzenia planowania produkcji.

Często właściciele firm dostrzegają, że zastosowanie programu do planowania produkcji usystematyzuje chaos w firmie. Czekają jednak ze wdrożeniem jego do momentu, gdy będzie mniejsze obłożenie, bo uważają, że program będzie miał dużo automatyki, będzie rozbudowany i jego wprowadzenie zatrzyma produkcję. Efekty takiego działania są następujące:

  • Kiedy spada produkcja i pojawia się zamierzony moment na wdrożenie, to właściciel stwierdza, że nie jest on mu potrzebny, bo produkcja jest mała.
  • Kiedy jest dużo środków na zakup i wdrożenie oprogramowania, to okazuje się, że nie ma czasu na to.

W rzeczywistości w małej firmie nie są potrzebne skomplikowane systemy ERP. Do tego celu potrzebne są mało skomplikowane narzędzia, a nawet arkusze w Excelu.

Wszystkie informacje w jednym miejscu

W małej firmie już ten krok spowoduje widoczne uporządkowanie. Zebranie zleceń, zamówień materiałów oraz stanu produkcji w jednym miejscu sprawi, że nie będzie trwoniony czas na poszukiwanie dokumentów lub informacji. Łatwo też poinformować klienta, który właśnie złożył nam zlecenie, kiedy dostanie towar. Właściciel firmy nie ma też na głowie wszystkich problemów związanych z natłokiem informacji o stanie produkcji i schodzących zleceń. W zamian za to może zająć się planowaniem rozwoju firmy. Zatem zastosowanie planowania produkcji (nawet najprostszego) sprawi, iż maszyny i pracownicy będą bardziej efektywnie wykorzystywani, a także pozwoli uniknąć kłopotu spowodowanego tym, że coś ubiegło naszej uwadze.

Większa kontrola produkcji

Największym problemem w planowaniu produkcji jest to, że poświęca się na nią dużo godzin, a i tak po paru dniach nie ma ona nic wspólnego z rzeczywistością. Efekt takiej sytuacji jest taki, że każdy bagatelizuje plan produkcji i całe starania planisty idą na marne. Dla tego ostatniego ważne jest, by stale dostawać informację czy produkcja idzie zgodnie z planem oraz to, ile dane operacje produkcyjne faktycznie zajęły. Wszystko to pozwala na dokładniejsze planowanie produkcji w przyszłości. Jeżeli plan produkcji jest bardzo szczegółowy, a ona sama zróżnicowana tym szybciej się rozjeżdża. Zastosowanie oprogramowania dedykowanego do tego celu spowoduje, że mniej czasu zajmie układanie harmonogramów produkcyjnych. Jeżeli dodatkowo zobligujemy pracowników do przekazywania informacji zwrotnej planiście, co się dzieje na produkcji, to uzyskamy bardziej rzeczywiste harmonogramy, gdyż w oprogramowaniu łatwiej wprowadza się korekty terminowe, które wpływają na inne terminy z nimi spięte.

Komunikacja z halą produkcyjną

Zdaniem specjalistów z tej dziedziny to nie super plan produkcji, a utrzymanie dobrej komunikacji biuro – produkcja powoduje, że ta ostatnia idzie sprawnie i szybko. W małych firmach najczęściej jest tak, że kierownik produkcji układa plan na kartce lub w Excelu i przekazuje na produkcję. Tam, są na nim dopisywane uwagi i wprowadzane skreślenia albo kartka się po prostu gubi. Często zdarza się tak, że właściciel chodzi po produkcji z tą kartką i rozdziela zadania. To wprowadza spory chaos i zagubienie wśród kadry pracowniczej. Dodatkowo  w ten sposób ciężko wprowadzić korekty w produkcji. Do tego celu warto zaopatrzyć się w nawet najprostsze narzędzie do tworzenia planów produkcji. Przy zastosowaniu sieci komputerowej, każdy ma dostęp do harmonogramu i może zgłaszać swoje uwagi i korekty. Co ważne planista i zarząd firmy wiedzą, co się dzieje na hali produkcyjnej. Program komputerowy ułatwi komunikację pomiędzy komórkami firmy i usprawni realizację zleceń.

Podsumowanie

Charakterystyka obecnego rynku jest taka, że małe firmy dostają dużo malutkich zamówień, jednocześnie będąc plastycznymi wobec klientów. Aby mieć porządek na produkcji, nie potrzeba skomplikowanych planów długoterminowych.  Ważna jest komunikacja dwukierunkowa z produkcją oraz dynamiczny i elastyczny plan produkcji. Wszystko to uzyskasz dzięki nawet najprostszemu oprogramowaniu dedykowanemu do tego celu.

Scroll to Top