Co powinien zawierać wzorcowy plan produkcji, i dlaczego jest tak ważny?

Efektywność produkcji w zakładzie przemysłowym zależna jest od kilku czynników, jednak niewątpliwie najważniejsze jest ułożenie odpowiedniego planu produkcji, który pozwala na analizę efektów i przewidywanie trudności. By tego dokonać, potrzeba odpowiednich narzędzi, ale również rozeznania w temacie produkcji i fachowej wiedzy. Jak wyglądać powinien przykładowy plan produkcji, i o czym trzeba bezwzględnie pamiętać?

Co powinien zawierać plan produkcji?

Sama idea planu produkcji stworzona została w celu ustalenia odpowiedniej ilości wyprodukowanego towaru w określonym czasie. Nie jest to jednak prosta czynność, a wymaga przede wszystkim dużego zaangażowania oraz fachowej wiedzy. Dobrze skonstruowany plan produkcji zawiera nie tylko przewidywane i oczekiwane ilości produktu, ale również utrudnienia i ograniczenia, które mogą wpłynąć na efekt końcowy. Głównym celem planu produkcyjnego jest organizacja pracy zatrudnionych ludzi, by efektywnie wykorzystali czas pracy, a przede wszystkim wykonali swoje obowiązki wespół z oczekiwaniami. Co ponadto zawierać powinien wzorcowy plan produkcji?

  • Prognozy względem produkcji,
  • Ilość pracowników i ich oczekiwana wydajność,
  • Zaopatrzenie surowców i materiałów niezbędnych do prowadzenia prac produkcyjnych,
  • Dystrybucja gotowych produktów i ustalone terminy,
  • Serwis okołoprodukcyjny

Uwzględnienie tych najważniejszych elementów dobrze skonstruowanego planu produkcji znacznie usprawnia proces przepływu zarówno informacji jak i materiałów w trakcie produkcji, dzięki czemu cały proces staje się o wiele szybszy i wydajniejszy. Takie jest główne założenie planu produkcji – ustalenie najważniejszych informacji oraz świadomość ograniczeń, które mogą wpłynąć na efektywność przedsięwzięcia, jest podstawą, by praca przebiegała bez zakłóceń i dała wymierny rezultat.

Narzędzia przydatne przy tworzeniu planu produkcji

Za tworzenie planu produkcji odpowiedzialni są zazwyczaj planiści, choć zależne to jest od wielkości firmy i samej produkcji. W mniejszych przedsiębiorstwach zwykle funkcję tę sprawuje kierownik, który powinien najlepiej znać specyfikę pracy w firmie oraz produkcji. W większych firmach często zatrudniani są planiści, a nawet tworzone specjalne działy, których obowiązkami są nadzór i planowanie względem linii produkcyjnej. Niemniej jednak planowanie nie będzie tak efektywne, jeżeli nie będziemy korzystać z dedykowanych narzędzi, które ułatwiają analizę oraz tworzenie wartościowych wytycznych dla linii produkcyjnej, oraz całego działu obsługi. Najczęściej spotykanym narzędziem do tej czynności jest program Microsoft Excel, który swoją funkcjonalnością zwykle wystarcza do podstawowej analizy danych oraz tworzenia wytycznych. Na rynku ostatnimi czasy pojawiły się jednak bardziej zaawansowane narzędzia, które pozwalają na przeprowadzanie nie tylko szczegółowych analiz, ale również symulacji różnych sytuacji, co pozwala przewidzieć skutki np. awarii systemu, maszyn czy niewystarczającej ilości materiałów składowych. Narzędzia te często wdrażane są w dużych firmach i korporacjach, w których analiza za pomocą Excela byłaby wielkim utrudnieniem, i nie umożliwiałaby pełnej kontroli nad wszystkimi aspektami planu produkcyjnego. Bez względu jednak na narzędzie, z jakiego korzystamy przy tworzeniu planu produkcyjnego, najważniejsza pozostaje dokładność wprowadzanych danych, a także umiejętność myślenia i planowania w dłuższej perspektywie – dzięki temu żadna sytuacja nie będzie dla nas zaskoczeniem, a efektywność produkcji będzie dokładnie taka, jakiej się spodziewamy.

Scroll to Top