Plugin–masowe modyfikacje

Konfiguracja:

1. Aby móc korzystać z pluginu Masowe Modyfikacje, na samym początku należy:

a) Ściągnąć najnowszą wersję pluginu oraz podpiąć ją przez ExtraMenu

clip_image001

b) Podsiadać aktualny setup Mozarta.

2. Uwagi do konfiguracji:

a) Jeżeli jakiś użytkownik nie widzi tabelek to moja propozycja jest taka aby z tabeli XpoKonfiguracja usunąć wpisy, które zawierają w nazwie “MasoweModyfikacje”

b) dodatkowo w kwestii wydajności – tu należy pamiętać aby uruchamiać ten plugin, kiedy pozostali użytkownicy nie pracują. Robione tu są masowe modyfikacje i jeżeli jeszcze mamy zaznaczone opcje aktualizacji zleceń i raportów, to może dojść na bazie do zakleszczenia sesji.

Instrukcja obsługi:

1. Zainstalowany plugin znajdziemy w zakładce „Własne” na głównym pasku. Po włączeniu modułu „Masowe Modyfikacje” zobaczymy następujące okno:

clip_image002

2. Moduł służy do wprowadzania masowych modyfikacji na poziomie Towarów oraz Raportów. Po włączeniu przycisku „Towary”, mamy dostęp do wprowadzenia modyfikacji w czterech przypadkach:

a) towarów

b) operacji

c) operacji w produktach

d) wariantach.

clip_image003

1.1 Zakładka „Towary”

Po włączeniu zakładki „Towary” wyświetla się nam lista towarów oraz z prawej strony okna mamy wykaz możliwości, jakie modyfikacje na owych towarach możemy wprowadzić.

clip_image005

1) w zakładce „aktualizacja” możemy wprowadzić masową modyfikację w następujących aspektach:

– narzut materiałowy

– narzut robocizny

– stawka towaru

– koszty zarządu

– magazyn

– jednostka (z wyodrębnieniem, czy aktualizacja ma dotyczyć również struktur)

– pole opisowe (z opcją dodania takowego lub nadpisania oraz dodania dodatkowej notatki)

– typ towaru

– punkt monitorowania.

2) w zakładce „zlecenia”:

clip_image006

Wybieramy zakres interesujących nas dat oraz zaznaczamy opcję czy aktualizujemy zlecenia oraz raporty.

1.2 Zakładka „operacje”

clip_image008

W zakładce „operacje” z lewej strony wyświetlają się nam operacje jakie posiadamy w słowniku. Z prawej strony natomiast możemy ustalić inną stawkę godzinową lub akordową, którą poddamy masowym modyfikacjom.

1.3 Zakładka „Operacje w produktach”

clip_image010

W zakładce „operacje w produktach” z lewej strony widzimy wykaz operacji wraz ze wskazaniem w jakim produkcie się znajduje oraz w jakim wariancie. Po prawej natomiast mamy dwie zakładki:

a) zakładka opcje – pozwala na zmianę stawki godzinowej i akordowej w operacjach oraz Tpz I Tj. Po wpisaniu można użyć przyciski, które spowodują zaktualizowanie danych, dodanie maszyny lub przepisanie czasu do raportów i zleceń.

b) Zakładka opcje- dodatkowe

clip_image012

Na tym etapie moduł pozwala na wybranie interesującego nas zakresu operacji w danym czasie, które chcemy zmodyfikować, oraz mamy możliwość zaznaczyć, aby zaktualizowało zlecenia oraz raporty w zakresie zmian operacji w produktach.

1.4 Zakładka „warianty”

clip_image014

W tej zakładce możemy wykonać następujące czynności:

– zmienić ilość operacji

– dodać uwagi do operacji

– aktualizować zlecenia z konkretnego zakresu dat

– połączyć struktury

– dodać operacje

– dodać składnik.

3. Przycisk „Raporty”

clip_image015

clip_image017

Na ekranie raportów po lewej stronie mamy wykaz raportów, natomiast po prawej mamy możliwość zmodyfikować czas końcowy wybranej

Scroll to Top