ROZDZIELENIE CZASU NA ZLECENIA AGREGUJĄCE

1. Pierwszym krokiem do ustawienia tej funkcji, jest ustawienie tego w konfiguracji programu, w następującym oknie:

clip_image002

2. Następnie wchodzimy w zakładkę PODZLECENIA i pobieramy listę podzleceń

clip_image004

3. Następnie z rozwiniętej listy zleceń, wybieramy te, które nas interesują, wystawione na ten sam produkt (możemy to zrobić przytrzymując SHIFT) i wybieramy przycisk POŁĄCZ; zlecenia te powinny być wcześniej zbilansowane

clip_image006

4. Na ekranie zleceń, pojawi się zlecenie agregujące z przedrostkiem M.

clip_image008

5. Po wejściu w info o zleceniu widzimy informacje, że zlecenie jest zagregowane

clip_image010

6. Następnie przydzielamy tego samego pracownika do zleceń zaagregowanych i do zlecenia z przedrostkiem M. następnie raportujemy zlecenie z przedrostkiem M, wpisując czas przepracowany przez tego pracownika.

7. Po zaraportowaniu w info o zleceniu zlecenia M widzimy czas łączny

clip_image011

A w każdym zagregowanym zleceniu jest rozdzielony czas proporcjonalnie:

clip_image013

Scroll to Top