Instrukcje cząstkowe–2022-10-18

1. W naszej firmie koszt pracy naliczany jest akordowo. Czy Wasz program uwzględnia taką formę rozliczenia pracy?

clip_image002Odp: Koszty pracy można ustawiać zależnie od potrzeby w oknie „POPRAWIANIE DANYCH SKŁADNIKA”; nasz program uwzględnia naliczanie kosztów pracy zarówno w sposób akordowy, jak i godzinowy.

2. Każdej naszej partii produktów, zawsze znajdzie się około pięćdziesiąt, które są wybrakowane. Chcemy ująć w zleceniu te ponad pięćdziesiąt sztuk tak, żeby klient już na pewno dostała prawidłową ilość. Jak możemy to zrobić i czy w ogóle istnieje taka możliwość?

Odp: W oknie „POPRAWIANIE DANYCH SKŁADNIKA”, należy przy wskazaniu „BRAKI”, podać procentową wartość produktu uszkodzonego, tak by program doliczył tą wartość do całości zlecenia. Przykład: jeśli braki przy jednej partii wynoszą ok. 5%, wpisujemy to w zaznaczonym oknie; to przy założeniu, że wielkość naszego zlecenia wynosi 100 sztuk, program zarezerwuje materiały na wyprodukowanie 105 sztuk.

clip_image004

3. Potrzebujemy dodać do produktu czynność wykonywaną przez naszego pracownika. Jak to można u Państwa zrobić?

Odp: Dzięki naszemu programowi, czynności wykonywane przez pracownika mogą być ujmowane w tzw. Operacjach. W okienku „POPRAWIANIE DANYCH SKŁADNIKA”, w prawym górnym rogu odnajdziemy „STRUKTURA”. Po jej naciśnięciu po prawej stronie odnajdziemy „OPERACJE”, rozwijając to polecenie pojawia się opcja „DODAJ” – po jej wybraniu ukazuje się nam okienko „SŁOWNIK OPERACJI” z dostępnymi aktualnie operacjami. Możemy wybrać jedną z listy, bądź dodać nową zależnie od potrzeb.

clip_image006

clip_image008

Jeżeli zaistniała potrzeba dodania nowej operacji, wybieramy „DODAJ” i w okienku „OPERACJA – DANE PODSTAWOWE” opisujemy całość zgodnie z zapotrzebowaniem. Tu również możemy wybrać typ operacji – typy określamy w głównym górnym menu w „SŁOWNIKACH”. Następnie wybieramy „ZAPISZ”. Dodana przez nas operacja będzie widoczna na liście i będzie można ją wybrać.

clip_image010

clip_image012

4. Chciałbym, żeby w programie było widoczne z czego dokładnie składa się nasz produkt, jednocześnie bardzo ważna jest kolejność składników. Czy istnieje taka możliwość by mieć czytelny podgląd na te dwie rzeczy?

Odp: Z poziomu produktu wybierając „STRUKTURĘ”, możemy rozwinąć listę składników, które wchodzą w skład wybranego przez nas produktu. Na wysokości składnika znajduje się również jego kolejność, jeśli została ona wcześniej określona przy jego dodawaniu. W strukturze znajduje się menu „SKŁADNIKI”, gdzie możemy je dowolnie dodawać lub poprawiać – wybierając w okienku główny produkt.

clip_image014

clip_image016

5. W jaki sposób mogę w programie zaznaczyć, że w przypadku braku dostępności danego składnika, może on zostać zastąpiony innym?

Odp: W strukturze danego produktu, można w menu „SKŁADNIKI”, wybierając „POPRAW”, możemy wskazać zamiennik wybranego składnika.

clip_image018

6. W jaki sposób mogę przypisać do wybranego produktu, konkretną maszynę?

Odp: W okienku „POPRAWIANIE DANYCH SKŁADNIKA” – w górnym prawym rogu znajdziemy „MASZYNY”. Wystarczy wybrać ta opcje i z listy, która się pojawiła wybrać potrzebna maszynę poprzez „DODAJ”. Następnie „SŁOWNIK MASZYN” i „WYBIERZ”.

clip_image020

7. Czy istnieje możliwość zapisania na stałe kosztu produkcji wytworzenia danego produktu?

Odp: W okienku „POPRAWIANIE DANYCH SKŁADNIKA”, widnieje pole „PARAMETRY WYKONANIA”. Tam mamy TPZ – czyli czas przygotowawczo-zakończeniowy – ten parametr należy rozumieć jako rozliczenie czasu całego procesu twórczego i jego określenie wskazuje stałe koszty produkcji.

clip_image022

8. Wykonujemy jeden produkt, ale w kilku wariantach, czy istnieje możliwość określenia tego u państwa?

Odp: W okienku „POPRAWIANIE DANYCH SKŁADNIKA”, wybieramy „STRUKTURA” i tam jest możliwość dodania rożnych wariantów wskazanego produktu.

clip_image024

9. Czy w parametrach można określić wielkość partii?

Odp: W parametrach produktu jest możliwość określenia wielkości partii.

clip_image026

10. Czy do produktu można dołączyć dodatkowe pliki np. w PDF? Czy jakiś dłuższy, dodatkowy opis?

Odp: W okienku „POPRAWIANIE DANYCH SKŁADNIKA”, wybierając zakładkę „DODATKOWE”. W kolejnej zakładce znajdziemy „DODATKOWY OPIS”.

clip_image028

clip_image030

11. Czy do danego produktu można dodać koszty zarządu?

Odp: W opcjach dodatkowych.

clip_image032

Scroll to Top