Cykliczna prognoza i Wykonanie symulacji dla wybranego produktu

Cykliczna prognoza

1. Plugin Cyklicznej prognozy podłączamy przez Extra menu. Możemy korzystać z niego na dwa sposoby: wykonując prognozę dla kilku towarów i dla wszystkich (przy 2 opcji przeliczanie jeśli posiadamy rozbudowaną bazę surowców, może potrwać dosyć długo). Po uruchomieniu pluginu pojawia się okienko.

image

2. Po zatwierdzeniu pojawi się lista produktów – możemy wybrać pojedynczy, grupę lub zaznaczyć wszystkie.

image

3. Po przeliczeniu prognozy należy wejść w menu Produkcja-Plany produkcyjne.

image

4. Pojawi się prognoza i w dolnym lewym rogu rozwijamy listę „Plany”.

image

5. Pojawi się lista produktów i zapotrzebowanie dla wskazanych składników.

image

image

Wykonanie symulacji dla wybranego produktu

1. W celu wykonania symulacji dla wybranego produktu należy wybrać ekran Składników i na wybranym produkcie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Symulacja.

clip_image001

2. Pojawi się okienko z prośba o podanie ilości składnika, dla którego chcemy wykonać symulacje. Wpisujemy ilość i zatwierdzamy.

clip_image002

3. Następnie pojawi się okienko z Symulacją.

clip_image004

Scroll to Top