Mozart Produkcja–typy operacji

TYPY OPERACJI nagranie na YouTube:

https://youtu.be/imO0UED5RoM

1. W celu ustawienia typu operacji, wchodzimy z głównego MENU w SŁOWNIKI.

image

2. Poprzez DODAJ, wpisujemy typ, którego potrzebujemy. Po wybraniu ZAPISZ pozycja ta pojawi się na liście.

image

image

3. Następnie dodajemy nowa operację, SŁOWNIKI – OPERACJE.

image

4. Po wybraniu DODAJ, pojawia się okienko, w którym opisujemy dodawana przez siebie operacje, nadając jej symbol, nazwę, opis.

image

5. Do dodanej przez siebie operacji, wybieramy typ i zapisujemy.

image

6. By dodać wybrana operacje do SKŁADNIKA, należy wejść w jego strukturę (klikając dwukrotnie w wybrany składnik na liście).

image

7. W strukturze, w zakładce OPERACJE poprzez DODAJ, wybieramy pozycje, która nas interesuje.

image

8. Po wybraniu i zapisaniu, operacja będzie widoczna w strukturze SKŁADNIKA.

image

Scroll to Top