Mozart Produkcja – Mapowanie usług na operacje

Mapowanie usług na operacje, link do nagrania:

Mapowanie usług na operacje (youtube.com)

1. Po stworzeniu kompletu z usługą w systemie magazynowym, przechodzimy do menu Własnego i polecenia Import Kompletów (dodatkowa opcja pluginu, który może również jako proces działać w tle).

image

2. Wybieramy pozycję, która chcemy zmapować i przechodzimy do zakładki „Dodatkowe opcje” i polecenie „Mapuj na operacje”.

image

3. W celu wskazania usługi, którą chcemy zmapować na operację, wybieramy polecenie „Dodaj” i otworzy się nam nasza kartoteka, wybieramy usługę i otworzy się nam lista operacji, które mamy zdefiniowane w Mozarcie, tu wybieramy, na którą operację chcemy zmapować usługę lub dodajemy nową operację.

image

image

4. Po wybraniu operacji, wybieramy polecenie „Przetwórz zdarzenia”.

image

5. Usługa z przetworzonego kompletu, jest widoczna w strukturze produktu, jako operacja:

image

Scroll to Top