Poprawienie błędu w strukturze produktu

Mozart Produkcja poprawienie błędu w strukturze produktu

Poniżej opis rozwiązania, który może pojawić się w starszych wersjach programu. Problem jest spowodowany zapętleniem struktury. W szczególnych przypadkach może dojść do sytuacji, w której do struktury produktu dodamy sam produkt. Taka sytuacja jest niewłaściwa i powoduje pojawienie się poniższego komunikatu.

1. W sytuacji, gdy modyfikujemy strukturę istniejącego produktu i następnie, przy tworzeniu zleceń czy próbie generowania podglądu, pojawi się błąd:

„Mozart.Baza.Exceptions.PrzekroczonaMaksymalnaGlebokoscStruktury: Zgłoszono wyjątek typu ‘Mozart.Baza.Exceptions.PrzekroczonaMaksymalnaGlebokoscStruktury’.

   w Mozart.Baza.Serwisy.KosztySerwis.GetKosztPracyPlanowany(XpoWarianty wariant, Decimal argIlosc, Decimal argIloscProd, Int32 poziomZaglebienia)

   w Mozart.Baza.Serwisy.KosztySerwis.GetKosztPracyPlanowany(XpoWarianty wariant, Decimal argIlosc, Decimal argIloscProd, Int32 poziomZaglebienia)

   w Mozart.Baza.Serwisy.KosztySerwis.GetKosztPracyPlanowany(XpoWarianty wariant, Decimal argIlosc, Decimal argIloscProd, Int32 poziomZaglebienia)

   w Mozart.Baza.Serwisy.KosztySerwis.GetKosztPracyPlanowany(XpoWarianty wariant, Decimal argIlosc, Decimal argIloscProd, Int32 poziomZaglebienia)

   w Mozart.Baza.Serwisy.KosztySerwis.GetKosztPracyPlanowany(XpoWarianty wariant, Decimal argIlosc, Decimal argIloscProd, Int32 poziomZaglebienia)

   w Mozart.Baza.Serwisy.KosztySerwis.GetKosztPracyPlanowany(XpoWarianty wariant, Decimal argIlosc, Decimal argIloscProd, Int32 poziomZaglebienia)

   w Mozart.Baza.Serwisy.KosztySerwis.GetKosztPracyPlanowany(XpoWarianty wariant, Decimal argIlosc, Decimal argIloscProd, Int32 poziomZaglebienia)

   w Mozart.Baza.DsStruktura.AddWariant(Int32 argRootID, Int32 argParentID, XpoSkladniki argSkladnik, XpoWarianty argWariant, Decimal argIlosc, Decimal argIloscNetto, Decimal argParentIlosc, Int32 argOdpadId, Decimal argOdpadIl, String argStatus, Int32 argPoziom, String argOpis, String argUwagi, Int32 argKolej)

   w Mozart.Baza.DsStruktura.FillSktuktura(XpoTowary argTow)

w Mozart.EditTowar.initData(Boolean argInit)

   w Mozart.EditTowar..ctor(XpoTowary argTow, Boolean argCzyEdit)

   w Mozart.SlowTowary.cmdEdit_Click(Object sender, EventArgs e)

   w System.Windows.Forms.Control.OnDoubleClick(EventArgs e)

   w DevExpress.XtraGrid.GridControl.OnDoubleClick(EventArgs ev)

   w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)

   w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)

   w DevExpress.XtraEditors.Container.EditorContainer.WndProc(Message& m)

   w DevExpress.XtraGrid.GridControl.WndProc(Message& m)

   w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)”

To jego przyczyną jest błędnie dodana w strukturze, pozycja, która jednocześnie jest również produktem głównym. Powstaje w ten sposób rodzaj zapętlania struktury.

2. W celu usunięcia powstałego błędu, należy na ekranie składników, znaleść produkt, który generuje błąd oraz po jego wybraniu, skorzystać z menu na dole ekranu, po lewej stronie i wybrać polecenie “Jest Składową”.

image

3. Jeśli w okienku z „Jest składową”, pojawi się produkt główny, należy usunąć go z listy.

image

W ten sposób usuniemy pętlę, która powstaje w wyniku, błędnie dodanej pozycji w strukturze, gdzie produkt, jest składową samego siebie.

Scroll to Top