X23. Konfiguracja

Kolory

W zakładce kolory definiujemy kolorystykę używaną na ekranie Zlecenia do wyróżnienia obecnego stanu zlecenia.

§ Zlecenia nie przydzielone

§ Zlecenia przydzielone

§ Zlecenia zrealizowane

clip_image002

Rys. 9 Zakładka Kolory w Konfiguracji.

Zamówienia konfiguracja

W zakładce Zamówienia konfiguracja mamy 3 okna, w których możemy napisać kod (w C#), który będzie :

– wybierał te pozycje na zamówieniu klienta w SysMag (systemie magazynowym), które spełniają nasze kryteria np. mają znacznik, ze są przeznaczone do produkcji albo których stan jest mniejszy od ilości zamowionej

– mógł przypisać (wyliczyć) pewne wartości (wybrane przez programistę) z zamówienia od klienta (z zamówienia w systemie magazynowym) na wartości pól w zleceniu (w Mozarcie).

– okno “Filtr na zamówieniach” – umożliwia on odfiltrowanie zamówień, jakie pojawiają się na ekranie “Zamówienia”, przykładowy wpis :

[Kategoria] = ‘super pilne’ OR [Kategoria] Like ‘S*’

zostawi tylko zamówienia z kategorią “super pilne” albo zaczynającą się na literę “S”.

clip_image004

Rys. 10 Zakładka Zamówienia konfiguracja.

„Uwzględniaj realizację zamówień”uwzględnia (Mozart dla enova) stan realizacji zamówienia, tworząc zlecenia na to, co jeszcze nie zostało zrealizowane w formie faktur: Przydatne zwłaszcza w fazie wdrożenia systemu, kiedy z często spotykamy się ze „stanami przejściowymi” sprzed rozpoczęcia wdrożenia.

„Uwzględniaj stan przy generowaniu zleceń z zamówień”zlecenia są generowane na różnicę pomiędzy ilością na zamówieniu, a dostępnym stanem magazynowym

Scroll to Top