Korzyści z wdrożenia systemu MRP Mozart

Jednym z podstawowych pytań jakie stawia sobie przedsiębiorstwo (MŚP) jakie korzyści osiągnie wdrażając specjalistyczne oprogramowanie dla produkcji jakim jest system MRP Mozart. System informatyczny klasy MRP (Material Requirements Planning Mozart) służy ułatwieniu organizacji przepływu towarów i informacji. Korzystając z takiej klasy rozwiązań można w znaczący sposób usprawnić przepływ dokumentów i danych. Produkcja niesie ze sobą liczne wyzwania z punktu widzenia opisu produkcji wdrożenie systemu MRP (np. Mozart) ułatwi optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Podstawowe korzyści:

· optymalizacja terminów dostaw materiałów i surowców pod kątem procesów produkcji,

· obniżenie wielkości zapasów poprzez dekompozycję planu produkcji w plan potrzebnych elementów składowych (półproduktów i surowców / materiałów),s

· wsparcie dla racjonalnego planowania,

· przyjmowanie i wydawania surowców / półproduktów na każdym etapie produkcji,

· dokładne wyliczanie kosztów produkcji,

· możliwość szybszego reagowania na zmiany (zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne).

Podstawowym założeniem systemu klasy MRP jest utworzenie na podstawie planu, prognozy lub zamówień / zleceń od Klientów BOM – u uwzględniającego obecną sytuację na produkcji oraz zapotrzebowanie wynikające z nowego zapotrzebowania.

Produkcja może korzystać z rozwiązania Mozart, które w połączeniu z wybranym system magazynowym, np.:

· Subiekt GT (Insert),

· Subiekt nexo (Insert),

· enova (Soneta),

· Navireo (Insert),

· lub Optima (Comarch).

Uzyskuje narzędzie, które pozwala na realizowanie założeń nałożonych przez APICS i opisanych w standardach:

1. MRP (Material Requirements Planning) – planowanie zapotrzebowania materiałowego.

2. CL-MRP (Closed-Loop MRP) – planowanie potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnej w zamkniętej pętli.

3. MRP II (Manufacturing Ressources Planning) – planowanie zasobów produkcyjnych.

4. ERP (Enterprise Resource Planning) – planowanie zasobów przedsiębiorstwa.

Schemat MRP:

clip_image001

Scroll to Top