Mozart Produkcja–instrukcja konfiguracji (personalizacji) ekranu

Aby dodać kolumnę do ekranu Zleceń (i innych ekranów Mozart Produkcja) należy kliknąć Prawym Przyciskiem Myszy (PPM) na nagłówku dowolnej kolumny i z menu kontekstowego wybrać Kolumny -> Pokaż/Ukryj kolumny:

clip_image002[4]

Pojawi się okno z listą dostępnych kolumn:

clip_image003

Wybieramy kolumnę, zaznaczamy ją i przeciągamy na wybrane miejsce na ekranie Zlecenia:

clip_image005

Kolumna pojawi się we wskazanym miejscu:

clip_image007

Możemy ręcznie edytować jej szerokość albo nacisnąć PPM i z menu kontekstowego wybrać Auto-Dopasuj kolumny:

clip_image008

Program sam, dopasuje szerokość kolumn w zależności od długości nazwy i/lub wartości w poszczególnych kolumnach.

Po wprowadzonych zmianach należy je zapisać. W tym celu klikamy w ikonkę dyskietki znajdującą się w prawym, dolnym rogu ekranu:

clip_image010[4]

Scroll to Top