Mozart Produkcja WWW–błąd

Jeżeli w trakcie próby uruchomienia Mozart WWW dla Subiekt Nexo PRO pojawił się nam poniższy błąd:

Server Error in ‘/’ Application.


Object reference not set to an instance of an object.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:

[NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.]
   Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Helpers.MagazynAsp.ZalogujDoMagazynuBezOtwieraniaSesji(Session session) +565
   Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.GetNewSession() +70
   Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Views.RaportowanieOperacjiNewView.Page_Init(Object sender, EventArgs e) +13
   System.Web.UI.Control.OnInit(EventArgs e) +105
   System.Web.UI.Page.OnInit(EventArgs e) +15
   System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +165
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1597

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.3429.0

to należy w konfiguracji WWW, w pliku StructureMap zastosować się do poniższej instrukucji.

Dla Nexo WWW jest zmiana
  <DefaultInstance PluginType=”Mozart.Types.IMagazynLoader, Mozart.Types”
PluggedType=”Mozart.Nexo.MagazynWWW.MagazynLoader, Mozart.Nexo.MagazynWWWPominSprawdzanieWersji=”true” test=”test”>
  </DefaultInstance>
ta nowa wersja przychodzi z nowymi setupami nexo i trzeba ja wgrać zamiast Mozart.Nexo.DbMagazyn ( nie ma potrzeby przy WWW korzystać z lądowania bibliotek )

Scroll to Top