Mozart Produkcja–błąd podczas generowania Zlecenia Produkcyjnego w wersji dla Subiekt Nexo Proc

Jeżeli podczas próby generowania Zlecenia Produkcyjnego pojawia nam się komunika błędu o poniższej treści to prawdopodobnie pojawił się problem z długością nazwy Kontrahenta. Nazwa jest zbyt długa i Mozart nie jest w stanie zapisać jej w bazie.

Rozwiązaniem jest zmiana długości pola z poziomu SQL.

Mozart, 1.11.138.127: DevExpress.Xpo.DB.Exceptions.SqlExecutionErrorException: Executing Sql ‘insert into “dbo”.”xpoZlecenia”(“Kl”,”NumerPartii”,”Priorytet”,”TypZlecenia”,”DodatkowyNumer”,”Numer”,”Nr”,”Poziom”,”ParentId”,”Rok”,”KodProduktu”,”Opis”,”KodOdbiorcy”,”DataPrzyjecia”,”DataWysylki”,”GrupaCenowa”,”Uwagi”,”Jm”,”Ilosc”,”IloscPlan”,”StatZ”,”StatB”,”StatW”,”StatKl”,”Status”,”RezerwDok”,”RezerwDokProd”,”WydzialZaopatrzenia”,”SposobRealizacji”,”Produkt”,”NazwaWariantu”,”KosztPlanNadz”,”KosztRzeczNadz”,”KosztPlan”,”KosztRzecz”,”IdPozycjiZamowienia”,”NumerZamowienia”,”IdZamowienia”,”NumerZamowieniaOryg”,”CzyAgregujace”,”Wydzial1″,”Wydzial2″,”Wydzial3″,”Wydzial4″,”Wydzial5″,”Wydzial6″,”Wydzial7″,”Wydzial8″,”Wydzial9″,”Wydzial10″,”Wydzial11″,”Wydzial12″,”Wydzial13″,”Wydzial14″,”Wydzial15″,”Wydzial16″,”Wydzial17″,”Wydzial18″,”Wydzial19″,”Wydzial20″,”Wydzial21″,”Wydzial22″,”Wydzial23″,”Wydzial24″,”Wydzial25″,”Wydzial26″,”Wydzial27″,”Wydzial28″,”Wydzial29″,”Wydzial30″,”Wydzial31″,”Wydzial32″,”Wydzial33″,”Wydzial34″,”Wydzial35″,”Wydzial36″,”Wydzial37″,”Wydzial38″,”Wydzial39″,”Wydzial40″,”Wydzial41″,”Wydzial42″,”Wydzial43″,”Wydzial44″,”Wydzial45″,”Wydzial46″,”Wydzial47″,”Wydzial48″,”Wydzial49″,”Wydzial50″,”Wydzial51″,”Wydzial52″,”Wydzial53″,”Wydzial54″,”Wydzial55″,”Wydzial56″,”Wydzial57″,”Wydzial58″,”Wydzial59″,”Wydzial60″,”Wydzial61″,”Wydzial62″,”Wydzial63″,”Wydzial64″,”Wydzial65″,”Wydzial66″,”Wydzial67″,”Wydzial68″,”Wydzial69″,”Wydzial70″,”Wydzial71″,”Wydzial72″,”Wydzial73″,”Wydzial74″,”Wydzial75″,”Wydzial76″,”Wydzial77″,”Wydzial78″,”Wydzial79″,”Wydzial80″,”Uwagi1″,”IsExpress”,”TypDokumentuZamowienia”,”CreateDate”,”CreateOperator”,”LastModificationDate”,”LastModificationOperator”,”OptimisticLockField”,”GCRecord”)values(null,null,@p1,@p2,null,@p3,@p4,@p5,@p6,@p7,null,@p8,@p9,@p10,@p11,null,@p12,@p13,@p14,@p15,@p16,@p17,@p18,@p19,@p20,@p21,@p22,@p23,@p24,@p25,@p26,@p27,@p28,@p29,@p30,@p31,@p32,@p33,null,@p34,@p35,@p36,@p37,@p38,@p39,@p40,@p41,@p42,@p43,@p44,@p45,@p46,@p47,@p48,@p49,@p50,@p51,@p52,@p53,@p54,@p55,@p56,@p57,@p58,@p59,@p60,@p61,@p62,@p63,@p64,@p65,@p66,@p67,@p68,@p69,@p70,@p71,@p72,@p73,@p74,@p75,@p76,@p77,@p78,@p79,@p80,@p81,@p82,@p83,@p84,@p85,@p86,@p87,@p88,@p89,@p90,@p91,@p92,@p93,@p94,@p95,@p96,@p97,@p98,@p99,@p100,@p101,@p102,@p103,@p104,@p105,@p106,@p107,@p108,@p109,@p110,@p111,@p112,@p113,@p114,@p115,@p116,null,@p117,@p118,@p119,@p120,@p121,null) set @p0=SCOPE_IDENTITY() set @r=1’ with parameters ‘{},{0},{P},{P/19/0347},{347},{1},{0},{2019},{},{PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE “P” SPÓŁKA Z OGRANIC…},{18.07.2019 11:17:03},{27.08.2019 11:17:03},{},{szt},{1,000000},{1,000000},{0},{False},{0},{0},{},{},{},{1},{1},{1396},{Z kompletow},{0,000000},{0,000000},{0,000000},{0,000000},{120202},{ZK 151/MAG/06/2019},{106941},{False},{ () },{ 00},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{},{False},{18.07.2019 11:17:03},{Elżbieta Parniak},{18.07.2019 11:17:03},{Elżbieta Parniak},{0},{1}’ exception ‘System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): String or binary data would be truncated.

The statement has been terminated.

   w System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)

   w System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)

   w System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)

   w System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)

   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)

   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)

   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)

   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)

   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()

   w DevExpress.Xpo.DB.MSSqlConnectionProvider.<>c__DisplayClass2.<Exec>b__0()

ClientConnectionId:1063cdba-be81-434f-af9a-b6dd95445cda

Error Number:8152,State:13,Class:16′ —> System.Data.SqlClient.SqlException: String or binary data would be truncated.

The statement has been terminated.

   w System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)

   w System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)

   w System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)

   w System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)

   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)

   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)

   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)

   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)

   w System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()

   w DevExpress.Xpo.DB.MSSqlConnectionProvider.<>c__DisplayClass2.<Exec>b__0()

   — Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych —

   w DevExpress.Xpo.DB.MSSqlConnectionProvider.<>c__DisplayClass2.<Exec>b__0()

   w DevExpress.Xpo.Logger.LogManager.Log[T](String category, LogHandler`1 handler, MessageHandler`1 createMessageHandler)

   w DevExpress.Xpo.DB.MSSqlConnectionProvider.Exec(IDbCommand command, IDictionary parameters)

   w DevExpress.Xpo.DB.MSSqlConnectionProvider.ProcessModifyData(ModificationStatement[] dmlStatements)

   w DevExpress.Xpo.DB.DataStoreSerializedBase.ModifyData(ModificationStatement[] dmlStatements)

   w DevExpress.Xpo.DB.ConnectionProviderSql.ModifyData(ModificationStatement[] dmlStatements)

   w DevExpress.Xpo.SimpleDataLayer.ModifyData(ModificationStatement[] dmlStatements)

   w DevExpress.Xpo.SimpleObjectLayer.CommitChanges(Session session, ICollection fullListForDelete, ICollection completeListForSave)

   w DevExpress.Xpo.Session.FlushChangesInsideTransaction()

   w DevExpress.Xpo.Session.FlushChanges()

   w DevExpress.Xpo.Session.ProcessingProcess(ObjectSet markedObjectsHolder, Object theObject)

   w DevExpress.Xpo.Session.Save(Object theObject)

   w Mozart.Baza.MyXPObject.Save()

   w Mozart.Dodatki.AutomatyczneZamowienia.PluginEntry.run() w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Dodatki\Mozart.Dodatki.AutomatyczneZamowienia\PluginEntry.cs:wiersz 64

   w Mozart.MainForm.extraFunkcje_Click(Object sender, ItemClickEventArgs e)

Scroll to Top