Mozart Produkcja–Szwalnia

Poniżej, krótka lista do czego może być użyty program do wspomagania zarządzania produkcją Mozart Produkcja w przypadku implementacji na Szwalni.

1. Rozliczenie akordu Pracowników:

a. gromadzenie informacji o wykonanych czynnościach,

b. wyliczanie należnego akordu,

c. śledzenie czasu pracy dla poszczególnych czynności.

2. Planowanie zapotrzebowania materiałowego z uwzględnieniem bieżących stanów magazynowych:

a. na podstawie planów produkcyjnych,

b. na podstawie Zamówień od Klientów.

3. Bieżące rozliczanie materiałów produkcyjnych (z uwzględnieniem realnych kosztów zakupu).

4. Bieżący wgląd w realizowane zlecenia (postęp, koszty i przepracowany czas).

5. Identyfikacja miejsca składowania (lokalizacji) surowców i wyrobów gotowych.

6. Gromadzenie danych do analizy kosztów produkcji i wydajności z podziałem na wyroby i Pracowników.

Wdrożenie programu na Szwalni pozwoli przyspieszyć i usystematyzować rozliczanie Pracowników z wykonywanych prac. Na podstawie zadanych parametrów można bezpośrednio, przy pomocy interfejsu WWW wprowadzać do systemu informację o osobie wykonującej konkretną czynność, na konkretnym modelu.

Niejako przy okazji do systemu trafi informacja o postępie prac i czasie potrzebnym na wykonanie czynności jak i całego wyrobu.

Scroll to Top