Mozart Produkcja–błąd paneli WWW

Jeżeli podczas konfiguracji części interfejsu dostępnego przez WWW pojawi nam się poniższy komunikat to oznacza, że nie przekopiowaliśmy biblioteki Mozart.Nexo.DbMagazyn.MagazynLoader z katalogu z Mozartem do katalogu bin znajdującego się w katalogu z WebDeploy –em.

Błąd serwera w aplikacji ‘/’.

Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.
Opis: Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web wystąpił nieobsługiwany wyjątek. Aby uzyskać dodatkowe informacje o błędzie i miejscu jego występowania w kodzie, przejrzyj ślad stosu.

Szczegóły wyjątku: System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

Błąd źródła:

Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web został wygenerowany nieobsługiwany wyjątek. Informacje dotyczące pochodzenia i lokalizacji wyjątku można zidentyfikować przy użyciu poniższego śladu stosu wyjątku.

Ślad stosu:

[NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.]
    Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Helpers.MagazynAsp.ZalogujDoMagazynuBezOtwieraniaSesji(Session session) +565
    Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.GetNewSession() +70
    Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Views.RaportowanieOperacjiNewView.Page_Init(Object sender, EventArgs e) +13
    System.Web.UI.Control.OnInit(EventArgs e) +107
    System.Web.UI.Page.OnInit(EventArgs e) +16
    System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +172
    System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +490

Informacje o wersji: Wersja Microsoft .NET Framework:4.0.30319; Wersja ASP.NET:4.8.3815.0

Scroll to Top