Teoria – Optymalne zarządzanie produkcją

Produkcja, według ekonomicznej definicji, to proces polegający na wytwarzaniu towarów przeznaczonych do sprzedaży. Jednak w przedsiębiorstwie produkcyjnym, żeby czynność ta przynosiła satysfakcjonujące efekty, musi być zoptymalizowana. Co to znaczy? Trzeba ją odpowiedzialnie zarządzać. Produkować nie tyle, ile się da, ale tyle by zachować równowagę pomiędzy popytem, a kosztami produkcji, a także między czasem wykonania produktu, a czasem jego sprzedaży. Wszystkie te działania i procesy związane z optymalizacją produkcji to po prostu zarządzanie produkcją.

Zarządzanie produkcją – etapy

Produkcja jest procesem niezwykle skomplikowanym. Zaczyna się w momencie wymyślenia nowego produktu, jego roli i potrzeb, jakie będzie on zaspokajał. Następnie przeprowadzane jest wstępne konstruowanie produktu, czyli tworzenie prototypu. Etap ten pozwala na nadaniu produktowi realnej formy. Jest to również idealny moment, by dobrać do niego wszystkie potrzebne materiały i zastosować odpowiednie technologie. Kiedy mamy już za sobą etap prototypu, należy zorganizować cały proces produkcyjny – tworzymy zbiór reguł i czynności, które należy wykonywać w trakcie powstawania produktu. Wybieramy interesujący nas sprzęt do pracy, obliczamy koszty paliwa i energii, doliczając do tego wielkości wypłaconych pracownikom wynagrodzeń. I tak dochodzimy do dwóch ostatnich etapów. Pierwszym jest organizacja produkcji, czyli rozłożenie maszyn na wydziale i przypisanie do nich pracowników, drugim, dobór surowców i materiałów. Racjonalne zarządzanie produkcją pomoże nam w osiągnięciu celów w przedsiębiorstwie.

Osiągnięte cele

Zarządzanie produkcją pozwala na określenie co, kiedy, ile i jak produkować, by przedsiębiorstwo mogło z powodzeniem się rozwijać. Pomoże również w zachowaniu rentowności i płynności finansowej oraz, co najważniejsze w przynoszeniu zysków. Racjonalnie i precyzyjnie wprowadzone zasady i usprawnienia, nie tylko usprawnią pracę, ale również podniosą komfort pracowników i przyspieszą proces produkcji. Zyskają na nim więc nie tylko stanowiska kierownicze, ale i osoby pracujące na produkcji. A to bezpośrednio przełoży się na poprawę konkurencyjności firmy na rynku.

Scroll to Top