Teoria – Zarządzanie produkcją

Czym jest zarządzanie produkcją?

Z tym pojęciem spotyka się każde przedsiębiorstwo produkcyjne. Podstawowym zdaniem produkcji jest przekształcenie surowców w gotowe wyroby. Pojęcie zarządzania nią obejmuje wszystkie czynności niezbędne do osiągnięcia sukcesu działań produkcyjnych, czyli planowanie, uporządkowanie, kierowanie i kontrolowanie. W praktyce ma na celu podejmowanie decyzji kierujących procesami produkcyjnymi tak, aby wykonywane wyroby były zgodne z określonymi wymaganiami, koszty zostały zminimalizowane, a sama realizacja produkcji była terminowa. Za prawidłowe zarządzanie odpowiedzialne jest kierownictwo, któremu z pomocą przychodzą różne metody zarządzania produkcją, opracowane za pomocą wielu badań naukowych, analizy statystyk oraz doświadczeń zdobywanych przez lata.

Jakie są cele?

Nadrzędnym celem jakie stawia sobie zarządzanie produkcją jest pozwolenie firmie utrzymać się na rynku, poprzez maksymalizację zysków oraz maksymalne wykorzystanie całego potencjału produkcyjnego. W celu najlepszych efektów wymagana jest otwartość kadry kierowniczej na nowe rozwiązania oraz podnoszenie kwalifikacji. Jest to bardzo korzystne dla firmy, ponieważ pozwala na wprowadzenie wielu innowacji, co umożliwia dążenie do coraz lepszych wyników. Wprowadzenie skutecznych strategii zarządzania produkcją może przynieść wzrost zysku, zmniejszenie kosztów magazynowania oraz skrócenie czasu realizacji zamówień.

Jakie są dostępne metody zarządzania produkcją?

Współczesna wiedza umożliwia wiele sposobów zapewnienia bezproblemowego i skutecznego funkcjonowania produkcji. Jedną z najczęściej występujących metod umożliwiających zarządzanie produkcją jest lean manufacturing. Jest to strategia bazująca na tym, aby dostarczać klientom dokładnie takie produkty jakich oczekują, w najprostszy sposób. Kanban jest japońską metodą pozwalają na wizualizację przepływów materiałowych oraz sterowanie nimi. Dzięki tej strategii można zminimalizować lub wyeliminować całkowicie zapasy magazynowe. Inną metodę, polegającą na porównywaniu własnego przedsiębiorstwa do najlepszych organizacji funkcjonujących w tej samej sferze oraz przejmowaniu jej postępowania, nazywamy benchmarkingiem. Warto zaznajomić się również z systemami MRP, czyli sposobami planowania zapotrzebowania materiałowego.

Scroll to Top