[Subiekt GT] BŁĄD KONFIGURACJI WWW – Błąd serwera w aplikacji ‘/’. Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

Jeżeli podczas konfiguracji Mozart Produkcja WWW, w wersji dla Subiekt GT pojawia się poniższy błąd, to prawdopodobnie nie skopiowaliśmy pliku Mozart.DbMagazyn.dll z katalogu Mozarta.

Rozwiązaniem jest przejście do katalogu z Mozartem i skopiowanie pliku Mozart.DbMagazyn.dll do katalogu WebDeploy/bin

image

image

Błąd serwera w aplikacji ‘/’.
Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.
Opis: Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web wystąpił nieobsługiwany wyjątek. Aby uzyskać dodatkowe informacje o błędzie i miejscu jego występowania w kodzie, przejrzyj ślad stosu.

Szczegóły wyjątku: System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.

Błąd źródła:

Podczas wykonywania bieżącego żądania sieci Web został wygenerowany nieobsługiwany wyjątek. Informacje dotyczące pochodzenia i lokalizacji wyjątku można zidentyfikować przy użyciu poniższego śladu stosu wyjątku.

Ślad stosu:

[NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.]
    Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Helpers.MagazynAsp.ZalogujDoMagazynuBezOtwieraniaSesji(Session session) +375
    Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.GetNewSession() +54
    Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Views.RaportowanieOperacjiView.Page_Init(Object sender, EventArgs e) +8
    System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +51
    System.Web.UI.Control.OnInit(EventArgs e) +95
    System.Web.UI.Page.OnInit(EventArgs e) +13
    System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +139
    System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +408

Informacje o wersji: Wersja Microsoft .NET Framework:4.0.30319; Wersja ASP.NET:4.7.3429.0

Scroll to Top