[Błąd] Problem z uruchomieniem Mozart Produkcja dla Subiekt Nexo

Problem:

Jeżeli podczas uruchamiania programu pojawi się poniższy komunikat błędu, to prawdopodobnie nie skopiowaliśmy aktualnych bibliotek Subiekt Nexo do katalogu z Mozartem.

Rozwiązanie: 

Proszę skorzystać z rozwiązania podanego pod tym adresem:

https://produkcjaprogramy.pl/2019/06/20/mozart-produkcja-dla-subiekt-nexo-pro-problem-z-uruchomieniem/

Wystarczy uruchomić program Mozart.Nexo.LadowanieBilbliotek.exe lub skopiować odpowiednie pliki dll z katalogu Nexo.

Komunikat błędu:

Mozart, 1.11.138.127: System.IO.FileNotFoundException: Nie można załadować pliku lub zestawu ‘InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098’ lub jednej z jego zależności. Nie można odnaleźć określonego pliku.
Nazwa pliku: ‘InsERT.Mox.Core, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8f3ef93a6b458098’
   w Mozart.Nexo.Magazyn.MagazynLoader.ZalogujDoMagazynuInteraktywnie(Magazyn magazyn, String nazwaMagazynu, String nazwaBazyMozarta, String polaczenieSqlDoMozarta, String sqlUser, String sqlPass, Boolean argTrust, String sqlSerwerName)
   w Mozart.Baza.Db.Login(Boolean argCzyWybracBaze, String operatorNazwa, String operatorHaslo) w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.DAL\Baza\Progs\Db.cs:wiersz 1966
   w Mozart.App.Start(String[] args) w G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.GUI\Progs\App.cs:wiersz 303
OSTRZEŻENIE: rejestrowanie informacji o powiązaniach zestawów jest wyłączone.
Aby włączyć rejestrowanie błędów powiązań zestawów, ustaw wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) równą 1.
Uwaga: z włączeniem rejestrowania błędów powiązań zestawów wiąże się pewien spadek wydajności.
Aby wyłączyć tę funkcję, usuń wartość rejestru [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

Scroll to Top