[Instrukcja] dodawanie pól własnych do wydruku

Mozart Produkcja

Uwaga na wstępie – najlepiej zdefiniować sobie te pole w domyślnym wydruku i potem robimy sobie kopie dla kolejnych.
Wchodzimy do Amadeusza i otwieramy RaportDlaZlecen/OgolnyDlaZlecen

1

Na poziomie ZleceniaProdukcyjne – dodajemy calculated field

2

Proponuję je nazwać pole własne i nazwa pola własnego
“poleWlasneNazwa”
Teraz musimy dodać skrypt, który wyliczy ta wartość – czyli Scripts->new
Zostaniemy przeniesienie do zakładki Scripts i tam powstanie funkcja ala ( dla każdego pola własnego inna nazwa )

private void poleWlasneNazwa_GetValue(object sender, DevExpress.XtraReports.UI.GetValueEventArgs e) { }

3

Do środka wstawiamy kod:

var zlecenieProdukcyjne = e.Row as Mozart.UI.Modele.RaportyZlecen.ZlecenieProdukcyjneRaport;

foreach( var pole in zlecenieProdukcyjne.DaneDodatkowe.PolaWlasne )

{

if(pole.Nazwa == “test1”)

{

  e.Value = pole.Wartosc;

  break;

}

}

Oczywiście trzeba ustawić nazwę poprawnie. Potem jedyne co zostaje bo podpiąć to pole gdzieś na widoku.

Przez nazwę rozumiem to

if(pole.Nazwa == "test1")

czyli dla każdego pola własnego zmieniamy nazwę na taka jak jest w Subiekt GT, Subiekt Nexo, czy Navireo.

Scroll to Top