[Błąd] Niewspierana wersja Nexo, prosze zainstalować nową

Jeżeli po aktualizacji Mozart Produkcja dla Subiekt Nexo pojawi nam się poniższy komunikat to rozwiązaniem problemu jest skopiowanie pliku Mozart.Nexo.MagazynWWW.dll, z katalogu z Mozartem do katalogu bin WebDeploya.


Server Error in ‘/’ Application.


Niewspierana wersja Nexo, prosze zainstalować nową

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: Mozart.Nexo.MagazynWWW.MozartNexoNiewspieranaWersjaException: Niewspierana wersja Nexo, prosze zainstalować nową
Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:

[MozartNexoNiewspieranaWersjaException: Niewspierana wersja Nexo, prosze zainstalować nową]

   Mozart.Nexo.MagazynWWW.MagazynLoader.UtworzKonkretnyMagazyn(Magazyn magazyn) in G:\Source codes\!MozartAktualny\code\Mozart.Nexo\Mozart.Nexo.MagazynWWW\MagazynLoader.cs:52

   Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Helpers.MagazynAsp.ZalogujDoMagazynuBezOtwieraniaSesji(Session session) +401

   Mozart.Web.Core.Helpers.XpoHelper.GetNewSession() +54

   Mozart.Web.RaportowanieOperacji.Views.RaportowanieOperacjiNewView.Page_Init(Object sender, EventArgs e) +11

   System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +51

   System.Web.UI.Control.OnInit(EventArgs e) +95

   System.Web.UI.Page.OnInit(EventArgs e) +13

   System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer) +139

   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +408


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.3535.0

Scroll to Top